Νέες προκλήσεις για το λιανεμπόριο όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του σε όλα τα επίπεδα, με μειώσεις κόστους που θα προέρχονται από τη μεγαλύτερη δυνατή κεντρικοποίηση των διανομών, γεννά η κρίση κι οι αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες. Οι αλυσίδες βρίσκονται αντιμέτωπες περισσότερο από ποτέ με την ανάγκη διαχείρισης -σε πραγματικό χρόνο και με ρεαλιστική πληροφόρηση- του logistics cost των προϊόντων τους, εφαρμόζοντας ολοκληρωμένες μεθόδους διανομών.

Την ίδια στιγμή η κρίση αναδεικνύει σε παράγοντα μεγάλης σημασίας και τη διαχείριση των προϊόντων εντός των καταστημάτων, αφού ο περιορισμός των αυθόρμητων αγορών και η μείωση της αξίας και του όγκου του «καλαθιού της νοικοκυράς» έχει αλλάξει πολλά από τα δεδομένα του merchandising και των πωλήσεων μέσα στο σούπερ μάρκετ. Δεν είναι τυχαίο πως οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, κυρίως όσες διαθέτουν διευρυμένα από άποψη γεωγραφίας δίκτυα διανομών, δίνουν σήμερα μεγαλύτερη έμφαση στη δημιουργία ή την επέκταση των Logistics Centers, με στόχο τη συρρίκνωση του κόστους της διανομής, μέσω της εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων αποθήκευσης και προώθησης των προϊόντων στα σημεία πώλησης.

Όπως συμπεραίνει ο κ. Βασίλης Ευγένιος, γενικός διευθυντής της ΕΛΓΕΚΑ, η κεντρικοποίηση των διανομών και η διεύρυνσή της κατά το τελευταίο διάστημα σχετίζεται με την απόφαση των αλυσίδων να δημιουργούν οικονομίες κλίμακος. Σύμφωνα με άλλες πηγές της αγοράς, διαπιστώνεται μεν μία τάση περαιτέρω προώθησης της κεντρικοποίησης των διανομών, αλλά με εμφανή τα νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά της μόνο, ίσως, στην περίπτωση μιας αλυσίδας, της Α-Β Βασιλόπουλος, η οποία επεκτείνεται σχετικά στον τομέα των φρέσκων προϊόντων.

Όπως λέγεται, η εν λόγω αλυσίδα διατηρεί το προβάδισμα, σε σχέση με άλλες ανταγωνίστριές της, στα logistics των φρέσκων προϊόντων, ένα αντικείμενο που το γνωρίζει καλά και γι’ αυτό εμφανίζει μεγάλη αποτελεσματικότητα στη διαχείρισή του. Το ίδιο, όμως, δεν συμβαίνει σε άλλα λιανεμπορικά δίκτυα, χωρίς, πάντως, να σημαίνει ότι μεσομακροπρόθεσμα δεν θα επιδιώξουν κι αυτά να εφαρμόσουν αντίστοιχες διαδικασίες και πρακτικές με την Α-Β Βασιλόπουλος, ώστε να επιτύχουν τη συρρίκνωση του κόστους τους σε μόνιμη βάση.

Τα τελευταία 50-100 μέτρα…
«Κυρίως, όμως, τα τελευταία 50 ως 100 μέτρα μέχρι το ράφι μέσα στο κατάστημα έγιναν στις ημέρες μας πολύ περισσότερο σημαντικά, σε σχέση με το παρελθόν. Οι αλυσίδες έχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς τους όσον αφορά στην τροφοδοσία, αλλά και την επιθυμητή εικόνα των προϊόντων στο ράφι. Η κεντρικοποίηση εγκυμονεί για το κατάστημα μεγαλύτερους κινδύνους απ΄ όσο η παράδοση εκ μέρους του προμηθευτή σημείο προς σημείο. Διότι μπορεί μεν να μειώνει το logistics cost, αλλά έτσι διευρύνεται το κόστος παρακολούθησης και σερβιρίσματος του ραφιού», επισημαίνει ο κ. Ευγένιος.

Όπως εκτιμά, τα λιανεμπορικά δίκτυα της αγοράς μας, εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων, έχουν ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουν μέχρι να διαχειρίζονται σωστά τα προϊόντα, μετά την παραλαβή τους από τα καταστήματα, ενώ επισημαίνει ότι το επιπρόσθετο κόστος που δημιουργεί η διαδικασία διαχείρισης του προϊόντος μέσα στο κατάστημα οφείλουν να το επωμίζονται ο προμηθευτής κι ο λιανέμπορος.

Σε καμμία περίπτωση, όμως, δεν μπορεί να φορτώνεται στον καταναλωτή, ο οποίος σήμερα επιθυμεί φθηνότερες τιμές στο ράφι. Επομένως, σε κάθε περίπτωση η κεντρικοποίηση διατηρεί τη σημασία της, αλλά σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή της ΕΛΓΕΚΑ, οι αλυσίδες είναι υποχρεωμένες λόγω των συνθηκών να ασχοληθούν πολύ πιο ουσιαστικά με το ράφι τους.

Όπως εξηγεί, «σήμερα διαπιστώνεται μια σημαντική ανακατανομή των κονδυλίων της επικοινωνίας των προϊόντων, δηλαδή μια μεταφορά των επενδύσεων από τη μαζική διαφήμιση, μέσω των ΜΜΕ, στα προγράμματα των προωθητικών ενεργειών μέσα στα καταστήματα.

Αυτή η παράμετρος επηρεάζει όλη τη δομή της λειτουργίας των αλυσίδων, καθώς καθιστά πλέον πολύ πιο ανταγωνιστικό το περιβάλλον μέσα στα καταστήματα. Η διανομή, η τοποθέτηση στο ράφι, το σωστό απόθεμα και η εντός του σούπερ μάρκετ αποτελεσματική προβολή των προϊόντων διαδραματίζουν τώρα καίριο ρόλο, καθώς ο καταναλωτής από τη μία πλευρά έχει μειώσει το κόστος του “καλαθιού” του και από την άλλη δεν διατίθεται να κάνει εκπτώσεις στην ποικιλία, επιζητώντας να ικανοποιεί τις ίδιες ανάγκες, όπως και στο παρελθόν».

Για τους προαναφερόμενους λόγους η σημασία των τελευταίων μέτρων που διανύει ένα προϊόν πριν απλώσει το χέρι του ο πελάτης να το πάρει, δηλαδή των τελευταίων κρίκων της διαχείρισής του που αφορούν στο σημείο πώλησης, έχει προσαυξηθεί όχι μόνο στην περίπτωση των σούπερ μάρκετ, αλλά και των μικρότερων καταστημάτων τύπου «γειτονιάς».

Σε αυτό, άλλωστε, συντείνει το γεγονός ότι ήδη οι αυθόρμητες αγορές του καταναλωτή έχουν περιοριστεί κατά μέσο όρο σε ποσοστό 70%-80%, έναντι της κυριαρχίας πλέον της λίστας αγορών.


«Στοίχημα» η κεντρικοποίηση στα φρέσκα
Ως προς το ζήτημα της κεντρικοποίησης των διανομών φρέσκων προϊόντων εκ μέρους των αλυσίδων ο κ. Ευγένιος επισημαίνει πως «δεν είναι εύκολη υπόθεση η δημιουργία οικονομιών κλίμακος», δεδομένου ότι όταν σε ένα μεγάλο όγκο τα προϊόντα τροφίμων έχουν κύκλο ζωής μέχρι έξι-επτά ημέρες εξ αντικειμένου η διαχείρισή τους καθίσταται ένας «γρίφος» υψηλού κόστους, η επίλυση ή η αντιστάθμιση του οποίου απαιτεί ευρύτερες συνέργειες.

«Αντίθετα, τρόφιμα με κύκλο ζωής 25-30 ημερών διευκολύνουν την υλοποίηση ενός σχεδίου κεντρικοποίησης των διανομών σε ένα δίκτυο πωλήσεων. Στην περίπτωση, όμως, λχ του φρέσκου γάλατος τα δεδομένα της διαχείρισης του προϊόντος μεταβάλλονται άρδην. Τα κόστη αυξάνονται γεωμετρικά, έτσι ώστε, προκειμένου να μπορεί να «βγαίνει» μία αλυσίδα, που αναλαμβάνει η ίδια τη διανομή του, πρέπει να τη συνδυάζει αποτελεσματικά με την παράδοση άλλων φρέσκων προϊόντων, ακριβώς για να μπορεί να έχει την προσδοκία της απόσβεσης της αυξημένης δαπάνης».

Εντατικότερο merchandising
Σχολιάζοντας τις μεταβολές, οι οποίες εντάθηκαν, ίσως λόγω της κρίσης, σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο των υπηρεσιών που παρέχουν οι χονδρέμποροι και οι διανομείς στο λιανεμπόριο, ο γενικός διευθυντής της ΕΛΓΕΚΑ επισημαίνει:

Πρώτον, τη μεγαλύτερη ένταση της μέριμνας για το merchandising των προϊόντων, που προϋποθέτει ουσιαστικό έλεγχο και παρακολούθηση του ραφιού και δεύτερον, τη μετατόπιση των ενδιαφερόντων των προμηθευτών σε άλλα είδη προσφορών από τα μέχρι πρότινος γνωστά, πεδίο στο οποίο αναλαμβάνουν ρόλο οι χονδρέμποροι-διανομείς – έχοντας τη μορφή είτε της πολυεθνικής με portfolio προϊόντων, είτε της τυπικής εμπορικής εταιρείας διανομών.

Όντως, οι προσφορές πλέον εστιάζονται πολύ περισσότερο στην αξία της μονάδας του προϊόντος. Οι προσφορές του τύπου «1+1 δώρο» ή «2+1 δώρο» έχουν περιοριστεί, καθώς ο καταναλωτής απαιτεί ένα προϊόν στη φθηνότερη δυνατή τιμή κι όχι δύο ή τρία τεμάχια του ίδιου προϊόντος, που «στοκάρουν» το νοικοκυριό του. Αντί της μεσοπρόθεσμης οικονομίας, που απαιτούσε μεγαλύτερη ρευστότητα από τον καταναλωτή, προτιμάται η άμεση ανακούφιση από την έλλειψη ρευστότητας.

Μικρή λιανική
Δοκιμάζεται η αντοχή της Όπως μας είπε ο κ. Λευτέρης Παπαδόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Mama Products, η οικονομική κρίση, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, δεν έχει επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στη διανομή που απευθύνεται στα μικρά σημεία λιανικής. Οι μεταβολές που διαπιστώνονται αφορούν κυρίως σε καθαυτή τη λειτουργία και την αντοχή των μικρών σημείων πώλησης, την ικανότητά τους να επιβιώνουν σε συνθήκες αναγκαστικής περικοπής του περιθωρίου κέρδους τους.

«Η πτώση τζίρου είναι δεδομένη στα μικρά σημεία και πολλά απ΄ αυτά κλείνουν. Επιτυγχάνεται έτσι ένας εξορθολογισμός της μικρής αγοράς της λιανικής, καθώς δεν ήταν υγιής κατάσταση η ύπαρξη τόσο πολλών καταστημάτων».

Σχολιάζοντας την τρέχουσα συμπεριφορά του πελάτη των μικρών σημείων πώλησης, τονίζει ότι αυτή συνοψίζεται στη μείωση της αξίας της μέσης απόδειξης λιανικής και, ταυτόχρονα, στην αύξηση του αριθμού των αποδείξεων, εξαιτίας των συχνότερων επισκέψεων των πελατών.