Το 2017 η βιομηχανία τροφίμων και ποτών θα αποτελέσει ακόμη περισσότερο στόχο όσων εμπλέκονται σε παράνομες ενέργειες, σύμφωνα την Arthur J. Gallagher, εταιρεία insurance broker and risk management company.

Υποστηρίζει πως η συνεχής ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας διεθνώς, σε μέγεθος και πολυπλοκότητα, θέτει τον κλάδο των τροφίμων σε κατάσταση αυξημένου κινδύνου. Οι επιχειρήσεις πρέπει να γνωρίζουν πως πλέον η οργανωμένη παράνομη δραστηριότητα εκτείνεται σε διαφορετικές χώρες και εκμεταλλεύεται το διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο. Γι΄αυτό και η συντονισμένη παρέμβαση διεθνών οργανισμών ελέγχου είναι απαραίτητη για την καταπολέμηση των φαινομένων εξαπάτησης και εγκληματικής δραστηριότητας στον ευαίσθητο τομέα των τροφίμων.

Ως παράδειγμα αναφέρει τη δράση που ανέπτυξε η Europol, μεταξύ Νοεμβρίου 2015 και Φεβρουαρίου 2016, με σημαντικά αποτελέσματα, όπως η κατάσχεση περίπου 9 τόνων ζάχαρης μολυσμένης με φυτοφάρμακο στο Χαρτούμ του Σουδάν, αλλά και τη σημαντική επιτυχία των ιταλικών αρχών που κατέσχεσαν πάνω από 85 τόνους ελιών που είχαν βαφτεί με διάλυμα θειούχου χαλκού, ώστε να αποκτήσουν πιο έντονο χρώμα! Επίσης, το 2014, η Interpol ανέλαβε δράση ενάντια σε ένα διεθνές δίκτυο παράνομης διακίνησης τροφίμων, με αποτέλεσμα την αποτροπή διάθεσης στην αγορά 1.200 τόνων τροφίμων υποβαθμισμένης ποιότητας και το λαθρεμπόριο 400.000 λίτρων ποτών σε 33 χώρες.

«Με πάνω από 700.000 επιχειρήσεις και με το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής να πραγματοποιείται στην Κίνα, τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ευκαιρίες για παράνομες ενέργειες σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι τεράστιες. Οι εταιρείες πρέπει να βεβαιωθούν πως διαθέτουν ένα στιβαρό πλαίσιο διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να μειώσουν τους κινδύνους και να αντιμετωπίσουν τις διαφορετικές νομοθετικές ρυθμίσεις», τονίζει ο Garry Moseley, ειδικός αναλυτής της εταιρείας του τμήματος Major Risks Practice στον τομέα των τροφίμων και ποτών. «Καθώς πολλές βιομηχανίες προμηθεύονται πρώτες ύλες από μια χώρα, τις επεξεργάζονται σε μια άλλη και πωλούν τα τελικά προϊόντα στο Ηνωμένο Βασίλειο, δημιουργούν πολλές ευκαιρίες για παράνομη δραστηριότητα, όπως επέδειξε το σκάνδαλο Horsegate.