Η Μινέρβα εντείνει τις επενδύσεις της διευρύνοντας τη δραστηριότητά της στην ευρύτερη αγορά τροφίμων.

Κατά την οικονομική χρήση που έληξε στις 31 Μαΐου φέτος παρουσίασε αύξηση πωλήσεων 5%, υπερβαίνοντας τα 85 εκατ. ευρώ έναντι των 81 εκατ. της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου. Τα καθαρά της κέρδη προ φόρων περιορίσθηκαν στις 635 χιλ. ευρώ, επηρεασμένα από το δυσχερές οικονομικό περιβάλλον και τις πολιτικές της για τη μείωσης των λιανικών τιμών.

Οι επενδύσεις της εταιρείας σε παραγωγικές εγκαταστάσεις στη διάρκεια του έτους ξεπέρασαν τα 1,5 εκατ. ευρώ –εξ αυτών 1 εκ. ευρώ διέθεσε για την αύξηση τη παραγωγικότητας και τη βελτίωση του κόστους παραγωγής στο εργοστάσιό της στο Σχηματάρι, για την διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων που παράγει και την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Στο ίδιο πλαίσιο, συνεχίζει το πενταετές πρόγραμμα επενδύσεών της στην τυροκομική μονάδα Ιωαννίνων και στη μονάδα συλλογής γάλακτος στην Ανδραβίδα Ηλείας, συνολικού ύψους 3,4 εκατ. ευρώ.

H Μινέρβα προμηθεύει με ελληνικό ελαιόλαδο 42 χώρες, από την Κεντρική Αμερική και την Βόρεια Ευρώπη έως την Ασία και την Αυστραλία. Τα νέα προϊόντα, τυρί, βιολογικά προϊόντα, βελτιώνουν το εξαγωγικό καλάθι της εταιρείας, με στόχο οι εξαγωγές να ανέλθουν σταδιακά στα επόμενα χρόνια στο 15% του συνολικού κύκλου εργασιών της.