Ανοικτή πρόσκληση προς τους προμηθευτές της για την προεξόφληση τιμολογίων, με σκοπό την τόνωση της ρευστότητάς τους, απηύθυνε η αλυσίδα Μετρό. Τη σχετική πρόταση έκανε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, κ. Αριστοτέλης Παντελιάδης, στο πλαίσιο της εκδήλωσης των εγκαινίων του νέου κέντρου logistics της Μετρό στα Οινόφυτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός των δύο 24ώρων που ακολούθησαν την πρόταση-πρόσκληση Παντελιάδη ορισμένοι εκ των μικρών και μικρομεσαίων προμηθευτών της εταιρείας ζήτησαν, πράγματι, την προεξόφληση τιμολογίων, αίτημα στο οποίο ανταποκρίθηκε η αλυσίδα, ενώ υπήρξε και ένας εκ των πολύ μεγάλων προμηθευτών, ο οποίος ζήτησε  προκαταβολή έναντι αγορών, αίτημα το οποίο η Μετρό απέρριψε.

Ο κ. Παντελιάδης, απευθυνόμενος στους προσκεκλημένους προμηθευτές, τόνισε ότι η εταιρεία έχει διαθέσιμα συνολικού ύψους 20 εκατ. ευρώ, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει για την προεξόφληση τιμολογίων όσων προμηθευτών της αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας.

‘Οχι προκαταβολή έναντι αγορών

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός των δύο 24ώρων που ακολούθησαν την πρόταση-πρόσκληση Παντελιάδη ορισμένοι εκ των μικρών και μικρομεσαίων προμηθευτών της εταιρείας ζήτησαν, πράγματι, την προεξόφληση τιμολογίων, ενώ υπήρξε και ένας εκ των πολύ μεγάλων προμηθευτών, ο οποίος ζήτησε την προκαταβολή έναντι αγορών, που σχεδίαζε να πραγματοποιήσει το αμέσως επόμενο διάστημα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η αλυσίδα κάλυψε τους προμηθευτές της που ζήτησαν προεξόφληση τιμολογίων, ενώ δεν έκανε αποδεκτό το αίτημα της προκαταβολής έναντι μελλοντικών αγορών.