Υποτροφίες σε αριστούχα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών απέδωσε η εταιρεία ΜΕΓΑ, σε συνεργασία με την Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών (ΕΠΑ), σε μεγάλη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαρτίου.

Η ΜΕΓΑ, που φέτος προσέφερε συνολικά 8 έπαθλα σε ισάριθμους αριστούχους μαθητές, αξίας 1.000 ευρώ έκαστο, συμπαρίσταται συστηματικά στις πολύτεκνες οικογένειες, προσφέροντας δωρεάν προϊόντα προσωπικής φροντίδας σε παιδιά τους, ειδικά προνόμια σε νέες πολύτεκνες μητέρες με βρέφη και μωρά μέχρι 3 ετών, υποστήριξη με σχολικά είδη και υποτροφίες, στο πλαίσιο του εταιρικού προγράμματος ΕΚΕ «Πράξεις Φροντίδας».