Η Market In εξαγόρασε 8 από τα 14 καταστήματα της αλυσίδας Super Market Λιάσκος ΑΕΕ, έναντι 2 εκατ. ευρώ.  Ο κύκλος εργασιών της Λιάσκος ΑΕΕ, σύμφωνα με δήλωση της εταιρείας, ανήλθε το 2008 σε περίπου 15 εκατ. ευρώ, ενώ ο τζίρος των 8 καταστημάτων που εξαγοράστηκαν σε περίπου 8 εκατ. ευρώ. Η Λιάσκος ΑΕΕ δηλώνει πως δεν προτίθεται να προχωρήσει σε πώληση των 6 ιδιόκτητων καταστημάτων, τα οποία έμειναν εκτός συμφωνίας, αλλά να τα αναβαθμίσει.

Με την εν λόγω εξαγορά, συνυπολογιζομένου του τζίρου της Alimenta Nova, που επίσης εξαγόρασε πρόσφατα η Market In, ο ετήσιος κύκλος εργασιών της, βάσει των στοιχείων του 2008, αναμένεται ότι θα φτάσει τα 160 εκατ. ευρώ. Πέρυσι, ο κύκλος εργασιών της Market In παρουσίασε άνοδο και διαμορφώθηκε στα 125 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη της έφτασαν τα 2,5 εκατ. ευρώ.