Στην απορρόφηση της Streem Global προχωρά η Makios Logistics. Σύμφωνα με το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης, σκοπός της κίνησης αυτής είναι η δημιουργία μιας σημαντικού μεγέθους εταιρείας στον κλάδο των logistics, με παρουσία στην νοτιοανατολική Ευρώπη, η οποία μπορεί να ανταπεξέλθει αποτελεσματικότερα στον έντονο ανταγωνισμό και να προσφέρει ένα ευρύτατο φάσμα υπηρεσιών και σε πελάτες με διεθνή δραστηριότητα και παρουσία. Η συγχώνευση αναμένεται να οδηγήσει στην επίτευξη συνεργειών μεταξύ των εταιρειών, στη διεύρυνση του φάσματος των προσφερόμενων υπηρεσιών, και στη μείωση των νομικών και διαχειριστικών, νομικών και λοιπών εξόδων των εταιρειών.

Και οι δύο εταιρείες ελέγχονται από την HIG Capital, και συγκεκριμένα από τις εταιρείες του ομίλου Tempus 78 (κατέχει το 96,15% της Makios Logistics) και Tempus 77 (κατέχει το 91,22% της Streem Global). Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η Tempus 78 θα κατέχει το 54,76% της ενοποιημένης εταιρείας και η Tempus 77 το 39,27% (συνολικό ποσοστό 94,03%), ενώ μικρότερα ποσοστά θα διατηρήσουν οι Κωνσταντίνος Γεωργίου (3,78%) και Ψυκτική (2,19%).

Η Streem Global αποτελεί μετεξέλιξη της εταιρείας Contrade AE, η οποία απορρόφησε τις εταιρείες Streem Global, Γιούνιτ Ελλάς και Unit Shipping, ενώ τον περασμένο Μάϊο ενδυνάμωσε το δίκτυό της στη Σερβία μέσα από την εξαγορά της Nami, κορυφαίας εταιρείας στην αγορά 3PL της Σερβίας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter