Η Λουξ Μαρλαφέκας ΑΒΕΕ εντάχθηκε μεταξύ των «Strongest Companies in Greece» της ICAP Group, ως μία από τις πιο ισχυρές εταιρείες στην Ελλάδα, εγνωσμένης υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας.

Στις «Strongest Companies in Greece» συγκαταλέγονται επιχειρήσεις, που κατατάσσονται στις ισχυρότερες ζώνες πιστοληπτικής διαβάθμισης (credit ratings) της ICAP Group, η οποία αναγνωρίζεται από την ΤτΕ ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων και από την ΕΚΤ ως αποδεκτή Πηγή Αξιολογήσεων. Δυνατότητα ένταξης στην κοινότητα έχει μόνο μία στις δέκα επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Εξάλλου, ολοκληρώθηκε η χορηγία των αναψυκτικών και των φυσικών χυμών Λουξ στη θερινή περιοδεία του Μιχάλη Χατζηγιάννη, η οποία έκλεισε με δύο μεγάλες συναυλίες του καλλιτέχνη στο θέατρο Λυκαβηττού στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου.