Η Lidl Γερμανίας έγινε η πρώτη λιανεμπορική επιχείρηση που εντάσσεται στην πρωτοβουλία Save Food, που ήδη αριθμεί πάνω από 1.000 μέλη.

Πρόκειται για πρωτοβουλίας που δημιουργήθηκε από τη σύμπραξη του FAO, του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον (UNEP) και του γερμανικού εκθεσιακού οργανισμού Messe Dusseldorf GmbH, με στόχο τη μείωση των απωλειών τροφίμων παγκοσμίως.

Στα μέλη του συγκαταλέγονται βιομηχανικές επιχειρήσεις, κλαδικοί φορείς, ινστιτούτα ερευνών και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αξίας στον τομέα των τροφίμων. Με τη είσοδο της Lidl, εκπροσωπείται πλέον και το λιανεμπόριο τροφίμων.

Όπως δήλωσε ο Werner Matthias Dornscheidt, President & CEO της Messe Dusseldorf, σχολιάζοντας το γεγονός, «λόγω της συνεχούς επαφής με τους καταναλωτές, οι επιχειρήσεις λιανεμπορίου τροφίμων μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στη μείωση της σπατάλης των τροφίμων, στο πλαίσιο της προώθησης της αειφόρου χρήσης των διαθέσιμων πόρων».

Η πρωτοβουλία οργανώνει, μεταξύ άλλων, ειδικές εκδηλώσεις, όπως το συνέδριο «SAVE FOOD», που λαμβάνει χώρα ανά τριετία, στο πλαίσιο της έκθεσης Interpack.