Την πρόθεσή της να ενισχύσει την παρουσία της στην εγχώρια αγορά εξέφρασε η διοίκηση της Lidl, με ανακοίνωσή της για πρώτη φορά από την εγκατάσταση της εταιρείας στην Ελλάδα.

Στην ανακοίνωση αναγγέλλονται επενδύσεις ύψους 100 εκατ. ευρώ εντός του 2011, για τη διεύρυνση του δικτύου των Lidl από 206 σε 220, την ανακαίνιση υφιστάμενων μονάδων και 35 παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού. Όπως επισημαίνεται, με τις ανακαινίσεις καταστημάτων, που το 2010 αφορούσαν σε 20 μονάδες (επένδυση 5,5 εκ. ευρώ), και την αξιοποίηση σύγχρονων υλικών και τεχνολογίας, η Lidl συμβάλλει και στην εξοικονόμηση ενέργειας. Σχετικά, πάντως, με το πλάνο φέτος των 14 νέων Lidl, δεν διευκρινίζεται αν και πόσα εξ αυτών θα προέλθουν από εξαγορές καταστημάτων της Aldi.