Ο θεσμός «Αναδείχθηκε Προϊόν της Χρονιάς» οφείλει την επιτυχία του, σε μεγάλο βαθμό, στο γεγονός ότι η διάκριση των προϊόντων που θέτουν υποψηφιότητα στηρίζεται στις επιλογές των ίδιων των καταναλωτών. Από τη σχετική έρευνα, εκτός από τα προϊόντα που επιλέγονται, προκύπτουν και πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα που αφορούν γενικότερα στην καταναλωτική συμπεριφορά. Ειδικότερα για φέτος, υπήρχαν επιπρόσθετες ερωτήσεις σχετικά με τα νέα προϊόντα και τις απαιτήσεις των καταναλωτών.

Για τέταρτη χρονιά φέτος, με τη συμμετοχή προϊόντων που ανήκουν σε μερικές από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις καταναλωτικών προϊόντων της χώρας, πραγματοποιήθηκε ο διαγωνισμός «Αναδείχθηκε Προϊόν της Χρονιάς 2012». Οι καταναλωτές που συμμετείχαν στη σχετική έρευνα αναγνώρισαν στα προϊόντα που ξεχώρισαν το 2011 πως είναι καινοτόμα και τα επιβράβευσαν για το ότι κατάφεραν να καλύψουν με μοναδικό και αποτελεσματικό τρόπο υπάρχουσες ή και νέες καταναλωτικές ανάγκες. Η ανάδειξη των νικηφόρων προϊόντων προήλθε από την έρευνα της ΤNS Icap.

Στο πλαίσιο της έρευνας, προέκυψαν σημαντικά συμπεράσματα για τον τρόπο με τον οποίο οι έλληνες καταναλωτές αντιμετωπίζουν τα νέα προϊόντα αλλά και για το τι ζητούν από αυτά. Επίσης, δόθηκε η ευκαιρία στους ερευνητές να καταγράψουν τη διαφοροποίηση των απαντήσεων μεταξύ 2011 και 2010.

Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων, το 78% (δεν υπήρξε διαφοροποίηση από το 2010), δηλώνει πως αρέσκεται στο να πειραματίζεται και να δοκιμάζει νέα προϊόντα, ενώ το 64% (+1% από πέρυσι), υποστηρίζει πως τα νέα προϊόντα δεν διαφοροποιούνται σημαντικά από τα ήδη υπάρχοντα.

Σε ό,τι αφορά την πρόθεση των καταναλωτών να πληρώσουν παραπάνω για να αγοράσουν ένα νέο προϊόν από το οποίο έχουν μείνει ικανοποιημένοι, όπως ήταν αναμενόμενο, παρατηρήθηκε μια σημαντική μείωση ποσοστού κατά 10% από το 2010 (48% το 2011). Σημαντική είναι και η μείωση του ποσοστού των καταναλωτών που πιστεύουν πως δεν υπάρχουν αρκετά νέα προϊόντα (22%, -7% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό το 2010).

Οι νέοι πιο θετικοί στην καινοτομία
Οι εξελίξεις στην οικονομία έχουν επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τη στάση των καταναλωτών απέναντι στην καινοτομία. Σε σχέση με το 2010, οι καταναλωτές που είναι ιδιαίτερα θετικοί απέναντι στην καινοτομία μειώθηκαν σε ποσοστό κατά 5% (21% έναντι 26% το 2010). Αντίθετα, είχαμε μια αύξηση εκείνων που κρατούν μια επιφυλακτική ή και αρνητική στάση. Το ποσοστό του αθροιστικά (30% και 17% αντίστοιχα) αυξήθηκε από 40% σε 47%.

Όπως είναι φυσικό, οι νέοι σε ηλικία καταναλωτές είναι περισσότερο θετικοί απέναντι στην καινοτομία, ενώ και οι γυναίκες είναι ελαφρά πιο θετικές σε σχέση με τους άνδρες.

Συγκεκριμένα, στις ηλικίες 15-24 βρίσκουμε το υψηλότερο ποσοστό των θετικά διακείμενων καταναλωτών απέναντι στη καινοτομία (24% έναντι 19% της αμέσως επόμενης ηλικιακής ομάδας των 25-34 ετών). Αντίστροφα κινούνται και τα ποσοστά όσων κρατούν εχθρική στάση απέναντι στην καινοτομία. Τα ποσοστά ξεκινούν από το 6% στη μικρότερη ηλικιακά ομάδα των ερωτηθέντων και καταλήγει στο 39% στις ηλικίες 65-75 ετών.


Τι περιμένουν από τα καινοτόμα προϊόντα
Την ισορροπημένη σχέση αξίας-τιμής (value for money) απαιτούν από τα καινοτόμα προϊόντα σε ποσοστό 53% οι ερωτηθέντες καταναλωτές. Η αμέσως επόμενη απαίτησή τους αφορά στη φυσική προέλευση των συστατικών τους (35%), ενώ σε μικρή απόσταση ακολουθεί η πρακτικότητα στη χρήση (31%).

Αν και βρίσκεται στη τελευταία θέση της λίστας με το τι περιμένουν οι καταναλωτές από τα νέα προϊόντα, η κάλυψη της απαίτησης για ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της κυκλοφορίας τους στη κοινωνία (παιδική εργασία, σεβασμός στην τοπική οικονομία, ασφάλεια στη διαδικασία παραγωγής κλπ), είναι το μόνο κριτήριο που σημείωσε αύξηση (+2%) σε σχέση με το 2010.

Λιγότερη έμφαση στο value for money δίνουν οι καταναλωτές που έχουν θετική στάση απέναντι στην καινοτομία. Το σχετικό ποσοστό εμφανίζει μείωση κατά 7% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, όπως και το ποσοστό της φυσικής προέλευσης των συστατικών των προϊόντων (μείωση κατά 11%). Αντίθετα, υπάρχει μια στροφή προς την πρακτικότητα των προϊόντων αλλά και την ενσωμάτωση σύγχρονης τεχνολογίας.

Συγκεκριμένα, το 33% των καταναλωτών αυτής της ομάδας θεωρεί σημαντικό το θέμα της πρακτικότητας που προσφέρει ένα καινοτόμο προϊόν, ενώ το 28% εκτιμά ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο σχεδιασμός και η δημιουργία του στηρίχθηκαν σε κάποια νέα τεχνολογία. Αυτά τα δύο κριτήρια, μαζί με τα κριτήρια της προσφοράς νέων γεύσεων, αρωμάτων και συστατικών και της υπεύθυνης κατανάλωσης, αποτελούν την τετράδα των κριτηρίων που σημείωσαν αύξηση σε σχέση με τα ποσοστά που είχε καταγράψει η αντίστοιχη περυσινή έρευνα.

Η σημασία του brand name
Σε μια εποχή κατά την οποία τα επώνυμα προϊόντα δέχονται ισχυρή «επίθεση» από τα αντίστοιχα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας -στις περισσότερες κατηγορίες-, έχει ενδιαφέρον το αποτέλεσμα της έρευνας σχετικά με τη σημασία που δίνουν οι καταναλωτές στην επιλογή ενός προϊόντος κατά τη διαδικασία της αγοράς. Το 44% των ερωτηθέντων θεωρούν το brand name «εξαιρετικά σημαντικό» ή «πολύ σημαντικό» κριτήριο. Το αντίστοιχο ποσοστό στην περυσινή έρευνα ήταν 40%. Μεγαλύτερη σημασία στο brand name δίνουν οι γυναίκες (49%) και οι μικρές ηλικίες (15-24 ετών), αλλά και οι φανατικοί της καινοτομίας (76%).

Η ταυτότητα της έρευνας
Κατά τη διάρκεια της έρευνας της ΤNS Icap ρωτήθηκαν 3.018 καταναλωτές (προσωπικές συνεντεύξεις) από την ηπειρωτική Ελλάδα, την Κρήτη και την Εύβοια, άνδρες και γυναίκες, από 15 έως 75 ετών. Ειδικότερα, για την κατηγορία της μπίρας ρωτήθηκαν μόνο άτομα άνω των 18 ετών, για τα προϊόντα βρεφικής φροντίδας μόνο γονείς και για τα προϊόντα περιποίησης προσώπου και σώματος μόνο γυναίκες. Τα αποτελέσματα ανά ερωτώμενο σταθμίστηκαν βάσει του πληθυσμού κάθε περιοχής, του φύλου και της ηλικίας ώστε να προκύψει ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα.

Info
Το «Αναδείχθηκε Προϊόν της Χρονιάς», ξεκίνησε πριν από 25 χρόνια στη Γαλλία, ενώ σήμερα διεξάγεται με μεγάλη επιτυχία σε 26 χώρες παγκοσμίως (Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, ΗΠΑ, Ινδία, Βραζιλία κά). Στον θεσμό λαμβάνουν μέρος οι μεγαλύτερες εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων που έχουν λανσάρει νέα και καινοτόμα προϊόντα. Η εταιρεία Προώθηση Προϊόντων & Καινοτομίας Award Greece Μον. ΕΠΕ, σε συνεργασία με την εταιρεία BOUSSIAS, διεξάγει και αναπτύσσει τον θεσμό στην Ελλάδα με μεγάλη επιτυχία.