Οι μετοχές της σερραϊκής γαλακτοβιομηχανίας Κρι Κρι συμμετέχουν στο νέο Δείκτη Θεμελιωδών Μεγεθών του ΧΑΑ, ο υπολογισμός του οποίου ξεκίνησε στις 29 Οκτωβρίου φέτος.

Βασικός στόχος του είναι η βελτίωση της εστίασης της επενδυτικής κοινότητας σε εταιρείες με θεμελιώδη στοιχεία, που ικανοποιούν συγκεκριμένα ποσοτικά κριτήρια. Η επιλογή μετοχών για συμμετοχή στο Δείκτη βασίζεται σε ένα πλήθος αριθμοδεικτών, που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση εταιρειών. Η Κρι Κρι επελέγη για να συμπεριληφθεί ανάμεσα στις δυναμικές ελληνικές εταιρίες, οι οποίες συνιστούν τον Δείκτη Θεμελιωδών Μεγεθών.