Την άμεση αναστολή της εφαρμογής της ΠΟΛ 1155 για τις ανέλεγκτες χρήσεις 1993-1998 των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ζητά με υπόμνημά της προς τον υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών κ. Νίκο Χριστοδουλάκη η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας.

Την άμεση αναστολή της εφαρμογής της ΠΟΛ 1155 για τις ανέλεγκτες χρήσεις 1993-1998 των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ζητά με υπόμνημά της προς τον υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών κ. Νίκο Χριστοδουλάκη η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας

Το προεδρείο της ΓΣΕΒΕΕ, μετά από έκτακτη συνεδρίασή του στις 26 Ιουνίου 2002, εξέτασε όλο το φάσμα των ρυθμίσεων της ΠΟΛ 1155 και εκτίμησε ότι υπάρχουν σημεία τα οποία επιβαρύνουν τους φορολογούμενους και ακυρώνουν στην πράξη τη συμφωνία ρύθμισης.

Ειδικότερα, τα σημεία αυτά είναι τα εξής:

  1. Το εισόδημα που πιθανόν θα προκύψει στις επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν φορολογηθεί με το σύστημα των αντικειμενικών κριτηρίων ή και για τη χρήση 1993 φορολογείται με ποσοστό φόρου 25%, ενώ θα έπρεπε να ισχύσει η κλίμακα φορολόγησης των φυσικών προσώπων.
  2. Ο αριθμός των δόσεων εμφανίζεται διαφορετικός από τον αρχικά συμφωνηθέντα που ήταν 24 δόσεις, ανεξαρτήτως ποσού, με μικρότερη δόση τα 300 ευρώ.
  3. Για τις επιχειρήσεις που είχαν υποχρέωση να συγκρίνουν τα καθαρά τους κέρδη με βάση τις διατάξεις των αρ. 32 και 33 του Ν. 2238/94 (αντικειμενικά κριτήρια) είχε συμφωνηθεί ότι δεν θα αναζητηθούν ποσά.
  4. Η ΠΟΛ 1155/22-05-02 στο αρ. 2, παρ. 2, περ. β ρυθμίζει τις αποσβέσεις, αλλά δεν αναφέρεται η απαλλαγή υποχρέωσης αποσβέσεων για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αποσβέσει ολοσχερώς τα πάγιά τους, πράγμα που είχε συμφωνηθεί στην ομάδα εργασίας.
  5. Τα ποσά προσαύξησης στα ακαθάριστα έσοδα 5% και 10%, όπως βάσει του αρ. 5, παρ. 2, της ΠΟΛ 1168/02-07-01 επιβάλλονταν, είχε συμφωνηθεί ότι θα μειώνονταν στο 50%. Παραμένουν όμως τα ίδια (ΠΟΛ 1155 αρ. 2, παρ. 4).
  6. Οι συνεχείς διαρροές προς τον Τύπο ότι όσοι δεν υποβάλουν δηλώσεις για το κλείσιμο των υποθέσεων θα υποστούν σκληρούς ελέγχους με αυτονόητες συνέπειες είναι μία απαράδεκτη τακτική εκβιασμού, την οποία απορρίπτουμε και καταγγέλλουμε σε όλο τον ελληνικό λαό. Αυτό πρακτικά ακυρώνει το μέρος της συμφωνίας για την προαιρετικότητα των δηλώσεων και δείχνει ανάγλυφα την ανακολουθία της κυβέρνησης.
  7. Η αθέτηση της συμφωνίας και η πρόσθεση από μέρους σας νέων βαρών και περίπλοκων γραφειοκρατικών διαδικασιών σε συνδυασμό με τις απαράδεκτα συμπιεσμένες ημερομηνίες υποβολής δηλώσεων οδήγησαν σε ένα χάος την υπόθεση των δηλώσεων, πράγμα που δείχνει ότι και στο τεχνικό κομμάτι είναι ανεφάρμοστη.