Η πρωτοβουλία Green Beauty της Garnier είναι μια ολιστική, ολοκληρωμένη στρατηγική βιωσιμότητας.

Σκοπός της είναι να μετασχηματίσει κάθε στάδιο της αλυσίδας αξίας των προϊόντων της μάρκας, ώστε να μειωθεί ή εξαλειφθεί ο περιβαλλοντικός αντίκτυπός της. Στο πλαίσιο αυτό, η Garnier θέτει στόχο ως το 2025 τη χρήση 0% νέου πλαστικού στις συσκευασίες της και, ταυτόχρονα, όλες οι συσκευασίες της να είναι επαναχρησιμοποιoύμενες, ανακυκλώσιμες ή κομποστοποιήσιμες.

Επίσης, ως το 2022 προγραμματίζει όλα τα φυτικής προέλευσης και τα ανανεώσιμα συστατικά που χρησιμοποιεί, να προέρχονται από βιώσιμες πηγές και ως το 2025 όλα τα νέα προϊόντα της να έχουν βελτιωμένο περιβαλλοντικό προφίλ.

Ακόμα σχεδιάζει όλες οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις της ως το 2025 να βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποκτώντας ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα –ήδη οι σχετικές εκπομπές τους CO₂ έχουν μειωθεί κατά 72%.