Η EY Ελλάδος κατόπιν συμφωνίας της με την Convert Group απέκτησε το Συμβουλευτικό Τμήμα της και το ενέταξε στο δυναμικό της –μια ταλαντούχο ομάδα συμβούλων με αποδεδειγμένες δεξιότητες και εκτεταμένη εμπειρία από τη συνεργασία της με μεγάλους πελάτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έτσι, η EY Ελλάδος αποκτά επιπλέον εξειδίκευση και τεχνογνωσία σε λύσεις και υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου, επεκτείνοντας τις ήδη προσφερόμενες συμβουλευτικές της υπηρεσίες.