Στα 16 χρόνια λειτουργίας του προγράμματος συμβολαιακής γεωργίας της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας με περίπου 2.500 καλλιεργητές – παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα, η εταιρεία εγκαινιάζει ένα νέο, πιλοτικό, παράλληλο πρόγραμμα, με την ονομασία «Έξυπνη Σπορά». Το νέο πρόγραμμα αφορά γεωργία ακριβείας, με ουσιαστική αναβάθμιση του πρωτογενούς τομέα, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τόπος υλοποίησης είναι ο κάμπος της Θεσσαλίας, ως έμπρακτη στήριξη στις πληγείσες περιοχές από την κακοκαιρία Daniel. Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία χρησιμοποιεί το 20% του συνολικού παραγόμενου κριθαριού στην Ελλάδα. Κατά δήλωση του διευθύνοντος συμβούλου της, Αλέξανδρου Δανιηλίδη, αγοράζει και πλεονασματικές ποσότητες, στις οποίες πραγματοποιεί βυνοποίηση. Η παραγόμενη βύνη κατευθύνεται στο εξωτερικό. Οι όροι και οι κατευθυντήριες γραμμές της Αθηναϊκής Ζυθοποίας για το νέο πρόγραμμα «Έξυπνη Σπορά» αφορούσαν την περιβαλλοντολογική και οικονομική βιωσιμότητα, ώστε να είναι θελκτική η πρόταση προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο γεωργό και να του εξασφαλίζει κέρδος, παράλληλα με την πράσινη μετάβαση σε καλλιέργειες με νέα εργαλεία.

Ακριβέστερη πρόβλεψη για μεγαλύτερη παραγωγική αποδοτικότητα
Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Απρίλιο 2024 και βρίσκεται ακόμη στη συλλογή δεδομένων από συνεργαζόμενους συμβολαιακούς καλλιεργητές. Η ομάδα του καθηγητή γεωργίας ακριβείας Σπύρου Φουντά χρησιμοποιεί ψηφιακή πλατφόρμα με αντίστοιχο λογισμικό ακριβείας, το οποίο θα υπολογίσει μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα και συγκριτικό ενεργειακό μηχανισμό. Τα στοιχεία που εισάγονται εκπαιδεύουν όλο και ακριβέστερα το μοντέλο πρόβλεψης παραγωγής. Στην ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας περιλαμβάνεται και η οπτικοποίηση δεδομένων από εκτάσεις, φυτά και σπόρους, κάτι που έχει ήδη ξεκινήσει. Το συνολικό κόστος για την έναρξη και λειτουργία του προγράμματος έχει αναλάβει η Αθηναϊκή Ζυθοποιία.

Η καθηγήτρια γεωργίας Γαρυφαλλιά Οικονόμου αποκάλυψε ότι μετά από ενδελεχή αξιολόγηση επτά ετών και επιπλέον δύο από το αρμόδιο Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δύο γονότυποι της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, που δοκιμάστηκαν σε εγκαταστάσεις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου στα Σπάτα, αναμένεται σύντομα να προαχθούν σε ποικιλίες, να εγγραφούν στον αντίστοιχο κατάλογο ποικιλιών και να βγουν στο εμπόριο. Πρόκειται για ποικιλίες που διαπιστωμένα έχουν τη μέγιστη δυνατή παραγωγικότητα κάτω από τις ελληνικές κλιματικές και καιρικές συνθήκες, φθάνοντας ακόμη και τα 600 κιλά παραγωγής ανά στρέμμα.

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, με ενισχυτές τις θρέψεις, εξασφάλισε γι’ αυτές λιγότερα κιλά σποράς ανά στρέμμα και επιβεβαίωσε τη χρήση λιγότερου νερού, τηρώντας σταθερές διαδικασίες πρόληψης υγιεινής για αγροτικές ασθένειες. Η «Έξυπνη Σπορά» εξασφαλίζει μέγιστη αποδοτικότητα για τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Το στοίχημα που απομένει είναι να ενταχθούν σταδιακά όλο και περισσότεροι παραγωγοί στο πρόγραμμα, το οποίο χρησιμοποιεί και αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter