Υπογράφηκε η απόφαση για το πρόγραμμα «Έξυπνη Μεταποίηση» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ύψους €73.227.620, με αξιοποίηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η «Έξυπνη Μεταποίηση» αφορά χρηματοδότηση εγκεκριμένων προτάσεων, με αποδέκτες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του μεταποιητικού και βιομηχανικού κλάδου. Η δράση επιταχύνει τη βιομηχανική μετάβαση μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού επιχειρησιακών και παραγωγικών λειτουργιών, για τη δημιουργία σύγχρονων ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.

Χρηματοδοτούνται επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό μεταξύ €250.000 και €6.000.000, για ενίσχυση τεχνολογικής υποδομής και αναβάθμιση κατασκευαστικού εξοπλισμού, με χρήση «έξυπνων» τεχνολογιών αιχμής για χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η υφυπουργός Ανάπτυξης Άννα Μάνη ανέφερε ότι ο εκσυγχρονισμός των μεταποιητικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων επικεντρώνεται στην ψηφιοποίηση παραγωγικών διαδικασιών, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στη διεθνή αγορά, αναβάθμιση υποδομών και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter