Συνεχίζεται η δραστηριοποίηση στην εταιρεία Αγριά Εμπορική ΑΕ, ώστε να ολοκληρώσει με τη βέλτιστη ετοιμότητα το fund SMERemediumCap (SMERC) την επένδυσή του στη βολιώτικη εταιρεία Έψα. Στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, η Αγριά Εμπορική έλαβε απόφαση για εκτεταμένη τροποποίηση του καταστατικού της, με τροποποίηση επτά άρθρων και προσθήκη άλλων 16. Η εταιρεία διαιρεί το μετοχικό κεφάλαιο των €5.213.000, σε 521.300 μετοχές, ονομαστικής αξίας €10,00 η καθεμία. Η πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το τριπλάσιό του, η γενική συνέλευση, με απόφαση απλής απαρτίας και κατά πλειοψηφία, μέχρι το οκταπλάσιο. Το ελάχιστο ποσό για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έχει οριστεί στις €25.000.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις tag along και drag along
Το επενδυτικό ταμείο SMERC, στην αναφορά του στην επένδυση στην Έψα μέσω της Αγριά Εμπορικής ΑΕ, αναφέρεται σε «άμεση κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρείας, βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας, αξιοποίηση του έμπειρου στελεχιακού δυναμικού της Έψα και ενίσχυσή του με ικανά και έμπειρα στελέχη». Αναφέρει ότι θα δρομολογήσει αναβάθμιση παραγωγικών δυνατοτήτων και εγκαταστάσεων της Έψα μέσω νέων επενδύσεων, ανάπτυξη νέων δικτύων, προορισμών πωλήσεων και συστηματική εμπορική αξιοποίηση του ονόματος Έψα. Βάσει καταστατικού, οι μέτοχοι μειοψηφίας της Αγριά Εμπορική (Μιχάλης Τσαούτος, Πένυ Τσαούτου, Ήβη Μοσκαχλαϊδή) απαγορεύεται να προβούν σε διάθεση μετοχών τους σε τρίτο μέρος, που δεν αποτελεί ήδη μέτοχο, για τουλάχιστον δύο έτη από τη σύσταση.

Για να γίνει κάτι τέτοιο, απαιτείται έγγραφη συναίνεση των λοιπών μετόχων: Το SMERC διατηρεί το δικαίωμα πρώτης προτεραιότητας στην αγορά των προσφερόμενων μετοχών. Σε περίπτωση που το SMERC επιθυμεί να προβεί σε διάθεση μετοχών προς τρίτο μέρος, οι τρεις μέτοχοι μειοψηφίας διατηρούν δικαίωμα προσκολλήσεως (tag along). Αν το SMERC αποφασίσει να διαθέσει το σύνολο των μετοχών του σε τρίτο μέρος, διατηρεί το δικαίωμα συμπαρασύρσεως (drag along) έναντι των Μιχάλη Τσαούτου, Πένυς Τσαούτου και Ήβης Μοσκαχλαϊδή: Με τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης Drag Disposal, οι τρεις μέτοχοι μειοψηφίας υποχρεούνται να συμμετάσχουν στην οποιαδήποτε πιθανή σχεδιαζόμενη μεταβίβαση.

Το διοικητικό συμβούλιο και η συνεργασία PepsiCo Hellas – Έψα
Στο διοικητικό συμβούλιο της Αγριά Εμπορική θα συμμετέχουν υποχρεωτικά τουλάχιστον τρία στελέχη επιλογής του SMERC. Δύο θα προτείνονται από τους τρεις μετόχους μειοψηφίας. Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του διοικητικού συμβουλίου παραμένει ο Κωνσταντίνος Καραφωτάκης, ο οποίος εξελέγη πρόεδρος και στην Έψα ΑΕ, μετά την παραίτηση των Νίκου Τσαούτου, Αλέξανδρου Γεωργιάδη και Κωνσταντίνου Σεπετά, εταιρεία από το διοικητικό συμβούλιο της Έψα. Στη «στρατηγικής σημασίας» επένδυσή του στην Έψα, το SMERC αναφέρεται σε «διεύρυνση της διανομής προϊόντων σε Ελλάδα και εξωτερικό» και «σε νέα, καινοτόμα προϊόντα», που ανοίγουν δρόμους προς τους σύγχρονους τρόπους διατροφής.

Εκτιμά την ελληνική αγορά αναψυκτικών στα 370 εκατ. ευρώ, με ετήσια μέση ανάπτυξη 5%. Το FOODReporter επικοινώνησε και με την PepsiCo Hellas, με την οποία η Έψα διατηρεί συμφωνία εμφιάλωσης για τις συσκευασίες can της πορτοκαλάδας Ήβη και έλαβε ως απάντηση τη σιγουριά ότι η ισχύουσα συμφωνία θα συνεχίσει να τηρείται στο ακέραιο, Θυμίζουμε ότι είχε ζητηθεί από την Έψα να εμφιαλώνει και τις ελληνικές συσκευασίες can για Pepsi Cola και 7Up, κάτι που η Έψα δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει βάσει όγκου. Οι νέες επενδύσεις του SMERC θα εξυπηρετήσουν τέτοιες διευρύνσεις στρατηγικών συνεργασιών ή η προτεραιότητα θα δοθεί στα «νέα καινοτόμα προϊόντα»; Ο νέος επενδυτής στο χώρο των αναψυκτικών ανακατεύει ακόμη περισσότερο την τράπουλα.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter