Το 2023, η Ελλάδα κάλυπτε περίπου το 4,7% των εισαγωγών ελαιολάδου στις ΗΠΑ (στο 3,3% το 2022), αξίας 100,7 εκατ. δολαρίων, ενώ κατείχε την 5η θέση ανάμεσα στις χώρες που εξάγουν ελαιόλαδο στις ΗΠΑ. Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία που επεξεργάστηκε το Γραφείο ΟΕΥ Νέας Υόρκης, διαχρονικά, σχεδόν του 75% των εισαγωγών ελαιολάδου στις ΗΠΑ προέρχεται από τρεις χώρες: την Ιταλία (32,8%), την Ισπανία (31,9%) και την Τυνησία (10,1%).

Αξιοσημείωτο δε, ότι η Τουρκία προηγείται της Ελλάδας, καθώς κατέχει την 4η θέση εισαγωγών ελαιολάδου στις ΗΠΑ, με μέσο ποσοστό περίπου 9,7% και αξία ύψους 205,6 εκατ. δολαρίων (το 2022 στο 4%).

Αναφορικά, το Γραφείο ΟΕΥ επισημαίνει ότι οι εισαγωγές ελαιόλαδου στις ΗΠΑ κατηγοριοποιούνται με βάση τη διεθνή τυπολογία ταξινόμησης (Harmonized System, HS) στη δασμολογική κλάση: 1509 με επίσημη ονομασία «Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα αλλά όχι χημικώς επεξεργασμένα». Ανάλογα με το είδος του ελαιόλαδο, κατηγοριοποιείται στις ακόλουθες κλάσεις: HS 1509.20 – εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, HS 1509.30 – παρθένο ελαιόλαδο, HS 1509.40 άλλα παρθένα ελαιόλαδα και HS 1509.90 – άλλα ελαιόλαδα.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter