Στο 100% του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Water Invest ΑΕ, ήτοι 12,38 εκατ. ευρώ, αυξήθηκε αντίστοιχα το μετοχικό κεφάλαιο της Σ. Μεντεκίδης ΑΕ, σηματοδοτώντας την επίσημη είσοδο του επενδυτικού σχήματος αμοιβαίων κεφαλαίων στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που κατέχει τα φυσικά μεταλλικά νερά Διός και Σέλι.

Η πιο πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Σ. Μεντεκίδης ΑΕ έγινε με απόφαση έκτακτης αυτόκλητης καθολικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023.

Η απόφαση επαναλήφθηκε στη γενική συνέλευση της Τρίτης 26 Μαρτίου 2024 και αφορούσε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 12,38 εκατ. ευρώ, μαζί με την έκδοση 1.039.824 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Σ. Μεντεκίδης ανέρχεται σε 3.639.384 μετοχές συνολικά αντίστοιχης αξίας €3.639.384 (καθότι διατηρούν ονομαστική αξία €1,00 εκάστη), πλέον των 12,38 εκατ. ευρώ που εισέφερε η Water Invest ΑΕ. Το μετοχικό κεφάλαιο της Water Invest έχει καλυφθεί κατά 56,54% (7 εκατ. ευρώ) από το SMERemediumCAP. Το υπόλοιπο 43,46% (5,38 εκατ. ευρώ) έχει καλυφθεί από το EOS Hellenic Renaissance Fund.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter