Τη διάσπασή της δρομολογεί η εταιρεία συσκευασιών Alpla Greece, με την απόσχιση του κλάδου συσκευασίας μη φαρμακευτικων προϊόντων (τροφίμων, αγροχημικών, καλλυντικών, οικιακής χρήσης) και τη σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας που θα «κληρονομήσει» το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του εν λόγω κλάδου της Alpla Greece.

Στην εταιρεία που θα συσταθεί θα μεταβιβαστούν μεταξύ άλλων:

  • Οικόπεδο έκτασης 28.274 τ.μ. στο Κορωπί, όπου έχουν ανεγερθεί τέσσερα βιομηχανικά κτίρια που εξυπηρετούν τις ανάγκες παραγωγής, αποθήκευσης και λειτουργίες υποστήριξης, καθώς και άλλα μικρότερα κτίρια και προσαρτήματα. Η αγοραία αξία των παραπάνω συνολικά υπολογίζεται, σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης του κλάδου, στα 18.237.000 ευρώ.
  • Εξειδικευμένος παραγωγικός ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμό, του οποίου η εύλογη αξία υπολογίζεται στα 10.978.200 ευρώ.
  • Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση τοποθετημένη στην οροφή ενός εκ των βιομηχανικών κτιρίων, της οποίας η εύλογη αξία υπολογίζεται στα 1.690.000 ευρώ.
  • Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός, του οποίου η εύλογη αξία υπολογίζεται στα 2.873.785 ευρώ.
  • Λοιπός εξοπλισμός (συστήματα τροφοδοσίας πρώτων υλών και ζυγίσεως, καθώς και επεκτάσεις τους, ράφια αποθήκης, τροχήλατες δεξαμενές και λοιπός συναφής εξοπλισμός), του οποίου η εύλογη αξία υπολογίζεται στα 313.160 ευρώ.
  • Αποθέματα αξίας κοντά στα 5.000.000 ευρώ, που περιλαμβάνουν κυρίως έτοιμα και ημιτελή προϊόντα, όπως μονοστρωματικές και πολυστρωματιικές φιάλες, μπιτόνια, βάζα, πώματα και σωληνάρια, καθώς και πρώτες ύλες και ανταλλακτικά.
  • Εμπορικές απαιτήσεις αξίας 7.058.567 ευρώ.
  • Χρηματικά διαθέσιμα ποσού 1.821.854 ευρώ.

Συνολικά, η καθαρή θέση του αποσχιζόμενου κλάδου εκτιμάται στα 55.561.187 ευρώ (στις 31 Δεκεμβρίου 2022).

Η Αργώ που έγινε Alpla Greece
Σημειώνεται ότι η Alpla Greece προέκυψε μετά την εξαγορά της εταιρείας πλαστικών Αργώ από τον αυστριακό όμιλο Alpla το 2018 και κύριο αντικείμενό της είναι η παραγωγή και εμπορία άκαμπτων πλαστικών ειδών συσκευασίας.

To δίκτυο πωλήσεών της καλύπτει γεωγραφικά όλη την Ελλάδα και περιοχές της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής και της Ανατολικής Ευρώπης.

Ο όμιλος Alpla παράγει μεταξύ άλλων υλικά για τρόφιμα, όπως επαναχρησιμοποιούμενα μπουκάλια PET, μη αποσπώμενα καπάκια, κάψουλες καφέ, και φιάλες για γάλα.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter