Η Bespoke SGA Holdings ΑΕ, συμφερόντων του επιχειρηματία κ. Σπύρου Θεοδωρόπουλου, προχώρησε πρόσφατα στην απόκτηση του πλειοψηφικού ποσοστού της ΙΟΝ, όπως προβλεπόταν στην αρχική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Κατόπιν της νέας συναλλαγής η Bespoke SGA Holdings ΑΕ κατέχει το 60% της ιστορικής σοκολατοβιομηχανίας ΙΟΝ και τη δυνατότητα άσκησης διοίκησης. Κοινός στόχος της νέας διοίκησης και των μετόχων της είναι οι περαιτέρω επενδύσεις, η ανάπτυξη και η εξωστρέφεια, προκειμένου να καταστεί η ΙΟΝ σημαντικός περιφερειακός «παίκτης» στον κλάδο των τροφίμων.