Σε διαδικασία συγχώνευσης μέσω απορρόφησης από τη συνδεδεμένη εταιρεία ΑΒΕΑ (Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία «Ανατολή») βρίσκεται η ιστορική κρητική βιομηχανία εκχύμωσης Βιοχύμ. Η σχετική απόφαση ελήφθη από το διοικητικό συμβούλιο της Βιοχύμ τον περασμένο Απρίλιο, λίγους μήνες μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 240.000 ευρώ που πραγματοποιήθηκε για την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της, καθώς στα τέλη του 2023 το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είχε καταστεί κατώτερο του μισού του κεφαλαίου της. H απορρόφηση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Ιουλίου.

Σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Βιοχύμ για το 2023, η εταιρεία, που αναφέρει πως είναι η πρώτη βιομηχανία εκχύμωσης στην Ελλάδα με ιστορία από το 1956, παρουσίασε πέρυσι μείωση πωλήσεων κατά 8%, από τα 2,51 εκατ. ευρώ στα 2,31 εκατ. ευρώ, καθώς και διεύρυνση ζημιών, τόσο προ φόρων (στα 113.512 ευρώ, έναντι 105.864 ευρώ το 2022), όσο και μετά από φόρους (στα 114.312 ευρώ, από 106.714 ευρώ το 2022).

Σημειώνεται ότι η ΑΒΕΑ, η πρώτη ελαιουργία που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1889, είναι συνδεδεμένη εταιρεία με τη Βιοχύμ μέσω της μετοχικής τους σχέσης με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter