Με μια περισσότερο στοχευμένη και πιο οργανωμένη πολιτική επενδύσεων στον τομέα του real estate, η ΑΒ Βασιλόπουλος προσβλέπει στην ταχύτερη δυνατή εφαρμογή του πλάνου επέκτασης των δομών της, καθιστώντας το σχετικό σχεδιασμό της αποδοτικότερο. Πληροφορίες του «σελφ σέρβις» αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα η διοίκησή της έλαβε σειρά αποφάσεων επενδυτικού χαρακτήρα, προκειμένου αφενός να επιτύχει καλύτερη γεωγραφική κάλυψη του δικτύου της, αφετέρου να θέσει υπό τον έλεγχό της δομές (κυρίως καταστήματα) στρατηγικού χαρακτήρα, καθώς και να εξασφαλίσει τις αναγκαίες υποδομές τροφοδοσίας των καταστημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, για την ταχύτερη και αποδοτικότερη επέκταση του δικτύου franchise, η εταιρεία αναζητεί η ίδια νοικιασμένα ή και ιδιόκτητα ακίνητα μικρής έκτασης κι εν συνεχεία προτείνει τη χρήση τους σε υποψήφιους franchisees. Η ιδιαιτερότητα των συμβάσεων αυτών είναι ότι προβλέπουν πως ο συνεργάτης θα καταβάλλει στην αλυσίδα, είτε για τα ακίνητα ιδιοκτησίας της είτε για τα ενοικιασμένα, το ενοίκιο σε μηνιαία βάση. Με τον τρόπο αυτό η ΑΒ Βασιλόπουλος ελέγχει το χώρο όπου θα λειτουργεί κάθε νέο κατάστημά της, ενώ στο βαθμό που κάποια από τις συνεργασίες της δεν θα αποδίδει, θα αλλάζει συνεργάτη, διατηρώντας σε λειτουργία το κατάστημα. Παράλληλα, επιλέγοντας πρώτα το ακίνητο εγκατάστασης του καταστήματος και κατόπιν το συνεργάτη-χρήστη του, η διοίκησή της εκτιμά ότι θα εξασφαλίσει μια περισσότερο στοχευμένη διείσδυσή της σε πυκνοκατοικημένες γειτονιές.

Ακόμα, προκειμένου η εταιρεία να καλύψει σημερινές αλλά και μελλοντικές της ανάγκες σχετικά με την τροφοδοσία του δικτύου της, βρίσκεται ήδη σε διαδικασία αναζήτησης νέας κεντρικής αποθήκης στην περιοχή Ασπρόπυργου-Θριάσιου Πεδίου. Πρόκειται για μια υψηλού κόστους επένδυση, αφού μόνο η κατασκευή των εγκαταστάσεων και ο εξοπλισμός τους απαιτούν περίπου 20 εκατ. ευρώ, ποσό στο οποίο πρέπει να προστεθεί το κόστος της αγοράς γης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η αγορά του οικοπέδου θα γίνει στη διάρκεια της χρονιάς. Σημειώνουμε ότι σήμερα η ΑΒ Βασιλόπουλος λειτουργεί τρεις κεντρικές αποθήκες, συνολικής έκτασης περίπου 120.000τμ, με έδρες στη Μάνδρα (για ξηρό φορτίο), στα Οινόφυτα (ψυγεία) και στη Θεσσαλονίκη (για προϊόντα ξηρού φορτίου και ψύξης).

Τακτικές επενδύσεις 50-60 εκατ. ευρώ ετησίως
Επίσης, η εταιρεία θα συνεχίσει να επενδύει περί τα 50-60 εκατ. ευρώ ετησίως για την επέκταση του δικτύου της με νέα καταστήματα, όπως και για τις ανακαινίσεις παλαιότερων, αλλά και για την απόκτηση ακινήτων όπου ήδη λειτουργούν καταστήματά της, τα οποία θεωρούνται στρατηγικού χαρακτήρα, όπως συνέβη με δύο ακίνητα της εταιρείας Έκτασις, τα οποία η ΑΒ Βασιλόπουλος νοίκιαζε και τα απέκτησε κατόπιν πλειστηριασμού. Τονίζουμε ότι στην ετήσια επενδυτική δαπάνη της εταιρείας (τα 50-60 εκατ. ευρώ) δεν περιλαμβάνονται τα κεφάλαια που θα διατεθούν για την απόκτηση του τέταρτου αποθηκευτικού χώρου της.

Εξάλλου, η αλυσίδα ήδη δρομολογεί, όπως αναφέρουν πληροφορίες, την αναζήτηση νέων οικοπέδων ή κτιρίων, όπου θα μπορούσε να στεγαστεί ένα δεύτερο dark store για τις ανάγκες της Αθήνας, όπως και ο πρώτος αντίστοιχος χώρος για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Βέβαια, οι επενδύσεις αυτές απαιτούν χρόνο, αν κρίνουμε από το πρώτο dark store της ΑΒ Βασιλόπουλος, του οποίου ο χώρος, ενώ αποκτήθηκε το 2017, λειτούργησε σχεδόν μετά από μια τριετία, πέρυσι.