Αγορά, μετόχους και χρηματιστήριο αιφνιδίασε η διοίκηση της Ατλάντικ με την απόφασή της να διαχωρίσει τη δραστηριότητα της λιανικής από εκείνη της χονδρικής, προκειμένου να παραχωρήσει τη δεύτερη στη θυγατρική της Βήτα Πι. Ωστόσο, η αγορά, κατόπιν μιας δεύτερης -πιο προσεκτικής- ανάγνωσης, υποδέχθηκε θετικά την ανωτέρω εξέλιξη, αν και, όπως δήλωσαν παράγοντές της, το πραγματικό αποτέλεσμα της απόσχισης της χονδρικής από την εισηγμένη θα φανεί μετά τις επόμενες κινήσεις της εταιρείας.

Η εταιρεία, πάντως, δηλώνει ότι δεν πρόκειται για απόσχιση, αλλά για παραχώρηση δραστηριότητας, που δεν θα μεταβάλει στο ελάχιστο τα μεγέθη του ομίλου.

Επισήμως, η Ατλάντικ αναφέρει ότι ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων της διαμορφώνει ένα περισσότερο λειτουργικό και ξεκάθαρο μοντέλο ανάπτυξης, ενώ ο κ. Πιλίδης, ο οποίος ασκεί το management της Βήτα Πι και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ατλάντικ και γενικός διευθυντής χονδρικής και franchising, δηλώνει στο σελφ σέρβις ότι «η νέα οργανωτική δομή της εισηγμένης θα επιτρέψει την καλύτερη υποστήριξη του δικτύου franchising».

Όπως και να έχει, η αγορά αναμένει τις επόμενες κινήσεις της εταιρείας. Αναμένει να δει αν και υπό ποιες συνθήκες θα εξυγιανθεί ο ισολογισμός της, και εκτιμά ότι η εισηγμένη, έχοντας πλέον μια πιο ξεκάθαρή εικόνα για τις πωλήσεις της, όπως και μεγαλύτερη διαφάνεια στα στοιχεία της, θα βελτιώσει περαιτέρω τις σχέσεις της με το τραπεζικό σύστημα.

Επίσης, η διαχείρισή της θα καταστεί ευκολότερη, ενώ θα διευκολυνθεί επίσης και η είσοδος νέου στρατηγικού εταίρου στο σχήμα ή η πώληση της συμμετοχής της οικογένειας Λαουτάρη στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Είναι γνωστό ότι με την οικογένεια Λαουτάρη η διοίκηση της Ατλάντικ βρίσκεται σε χρόνια αντιδικία.

Πάντως, από την πλευρά του, ο κ. Γαληνός Λαουτάρης, μιλώντας στο σελφ σέρβις δήλωσε αιφνιδιασμένος για τις τελευταίες κινήσεις της Ατλάντικ, τις οποίες, όπως είπε, μελετά το νομικό τμήμα της εταιρείας του, ώστε να αποφασίσει αν θα πρέπει να αντιδράσει και προς ποια κατεύθυνση.

Οργίασαν οι φήμες για το παρασκήνιο
Στο μεταξύ, όπως ήταν αναμενόμενο να συμβεί, οι φήμες στην αγορά οργίασαν για το τι κρύβεται πίσω από τις κινήσεις της Ατλάντικ. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που υποστήριξαν ότι ο πρόεδρος της εταιρείας, κ. Μ. Αποστόλου, δρομολογεί την πώληση της εισηγμένης, ενώ στο λιανεμπόριο ακούστηκε ότι του διαχωρισμού των δύο δραστηριοτήτων της αλυσίδας είχε προηγηθεί συμφωνία πώλησης της Βήτα Πι.

Πρόκειται για φήμες οι οποίες, επισήμως τουλάχιστον, δεν επιβεβαιώνονται.

Σε ό,τι αφορά τώρα στον διαχωρισμό των δύο δραστηριοτήτων της εταιρείας, αυτός προβλέπει την από 1η Μαρτίου του 2010 σταδιακή μεταφορά των πωλήσεων χονδρικής από την Ατλάντικ στη, κατά 99,71% θυγατρική, Βήτα Πι.

Ειδικότερα, η σχετική παραχώρηση θα αρχίσει από τη Βόρεια Ελλάδα και την Κρήτη και θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2010 με την ενσωμάτωση και της Νότιας Ελλάδας.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω ορισμένοι από τους ιδιόκτητους χώρους της μητρικής εταιρείας, οι οποίοι χρησιμοποιούνταν για την εξυπηρέτηση των αναγκών του τομέα χονδρικής, θα ενοικιαστούν στη θυγατρική Βήτα Πι.

Κατά συνέπεια, τα υπόλοιπα των λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού μέχρι την ολοκλήρωση της παραχώρησης που αφορούν στην εν λόγω δραστηριότητα θα παραμείνουν στη μητρική εταιρεία.

Σημειώνεται ότι, βάσει των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2008, ο κύκλος εργασιών του τομέα χονδρικής της μητρικής εταιρείας ανερχόταν σε 195,734 εκατ. ευρώ επί συνόλου ενοποιημένων πωλήσεων 614,365 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 31,9%, ενώ, βάσει των οικονομικών καταστάσεων 9μήνου 2009, ο κύκλος εργασιών χονδρικής της μητρικής ανέρχονταν σε 165,258 εκατ. ευρώ επί συνόλου ενοποιημένων πωλήσεων 417,475 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 39,6%.