Με βάση τη νέα διεθνή επιχειρησιακή οργάνωση της The Coca-Cola Company, η Αθήνα από 1ης Αυγούστου όχι μόνο διατηρεί, αλλά και ενισχύει τον σημαντικό ρόλο της ως έδρα της Επιχειρησιακής Μονάδας Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως, μετά τη διεύρυνσή της με τη Ρωσία, την Ουκρανία και την Λευκορωσία, υποστηρίζοντας 26 χώρες, 36 εθνικότητες που μιλούν 18 γλώσσες και αριθμούν 417 εκατ. πληθυσμό.

Ο κ. Νίκος Κουμέττης, που σήμερα είναι πρόεδρος της Επιχειρησιακής Μονάδας για την Κεντρική και Νότια Ευρώπη, θα διευρύνει τις αρμοδιότητές του, αναλαμβάνοντας και την Ανατολική Ευρώπη, ως επικεφαλής διεθνούς ομάδας στελεχών με κέντρο την Αθήνα. Εξάλλου, το ίδρυμα The Coca-Cola Foundation ανακοίνωσε την προσφορά δωρεάς ύψους 50.000 δολαρίων στο ελληνικό πρόγραμμα επιχειρηματικότητας Venture Garden.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη της Ελληνικής Πρωτοβουλίας, η οποία ιδρύθηκε το 2012 από τους κ. M. Kent, Γ. Δαυίδ, Α. Ν. Λιβέρη, G. P. Stamas και Γ. Μ. Λογοθέτη, με στόχο την κινητοποίηση και συνεισφορά της ελληνικής διασποράς και της φιλελληνικής κοινότητας για την αντιμετώπιση της έκτακτης οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα. Το Venture Garden, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και συμβουλευτικής καθοδήγησης νέων, ανερχόμενων επιχειρηματιών, υλοποιείται από κοινού από το ALBA Graduate Business School at the American College of Greece και το Anatolia School of Business at the American College of Thessaloniki.