Η Άριστα μπορεί να έχασε τζίρο και μέλη εξαιτίας της διακοπής των δεσμών της με την Ατλάντικ πέρυσι το καλοκαίρι, οπότε και εξαγοράστηκε από τον όμιλο ΕΛΓΕΚΑ, αλλά υπό την εταιρεία διανομών ΒΗΤΑ-ΠΙ, κατάφερε να ορθοποδήσει. Τα προβλήματα της Ατλάντικ της στοίχισαν πέρυσι απώλειες τζίρου περίπου 15 εκατ. ευρώ. Σήμερα προσπαθεί να τον αναπληρώσει, εντάσσοντας στο δυναμικό της νέα καταστήματα-μέλη, που εδρεύουν κυρίως στην περιοχή της Νότιας Ελλάδας και της Κρήτης.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία φέτος αναμένει κύκλο εργασιών στα ίδια επίπεδα με του 2010, δηλαδή στα 110-120 εκατ. ευρώ, δεδομένου και του ότι, όπως συμπεραίνεται, η κρίση θα πλήξει λιγότερο τα μικρά καταστήματα που είναι ενταγμένα σε δίκτυα πωλήσεων σαν το δικό της.

Ειδικότερα, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι, εάν σήμερα τα μικρομεσαία καταστήματα του κλάδου υφίστανται πιέσεις μείωσης του τζίρου τους κατά μέσο όρο 6%-7% και τα μεσαία υποφέρουν, ενδεχομένως περισσότερο, τα μικρά καταστήματα διατηρούν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα ευελιξίας κόστους λειτουργίας, καθώς πρόκειται για επιχειρήσεις που στηρίζονται κατά κύριο λόγο στην εργασία της οικογένειας του ιδιοκτήτη και σε πολλές περιπτώσεις, στεγάζονται σε ίδια ακίνητα.

Τα μέλη της Άριστα, λοιπόν, έχουν χαμηλότερο κόστος πάγιων λειτουργιών (τιμολόγια παροχών κοινής ωφελείας, ενοίκια κλπ, εκτός του μισθολογικού κόστους), συγκριτικά με τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές τους, καθώς δεν υπερβαίνει κατά μέσο όρο το 7%-12%, έναντι 17%-20% των μεσαίων και μεγάλων λιανεμπορικών δικτύων. Ωστόσο, τα στελέχη της κάνουν λόγο για επιδείνωση της κατάστασης και στη δική τους αγορά και για σημαντικές απώλειες πωλήσεων ειδικά σε ορισμένες προϊοντικές κατηγορίες, όπως των καλλυντικών και των απορρυπαντικών.

Αναπτύσσεται ο όμιλος ΕΛΔΙΑΡ
Στη φάση της επέκτασης βρίσκεται και ο όμιλος αγορών, με την επωνυμία ΕΛΔΙΑΡ ΑΕ, που προέκυψε ως επιστέγασμα του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του ομίλου ανεξάρτητων σούπερ μάρκετ της Ελληνικής Διατροφής-Coop ΑΕ και της Άριστα.

Ο νέος όμιλος αγορών έχει δυναμικό σχεδόν 1.900 καταστημάτων σε όλη τη χώρα και αθροιστικό τζίρο άνω των 600 εκατ. ευρώ. Στο δυναμικό της Ελληνικής Διατροφής ανήκουν τα 1.350 συνεργαζόμενα καταστήματα, που απασχολούν 8.000 υπαλλήλους και αυτοαπασχολούμενους επιχειρηματίες, ενώ υπό την Άριστα καλύπτονται περισσότερα από 500 καταστήματα-μέλη franchisees, με απασχολούμενο δυναμικό αντιστοίχως άνω των 2.000 ατόμων σε όλη τη χώρα.

Η ΕΛΔΙΑΡ ΑΕ, το 51% της οποίας κατέχει η Βήτα-Πι και το υπόλοιπο 49% η Ελληνική Διατροφή, με την εμφάνισή της στην αγορά κατέλαβε εξαρχής τη δεύτερη θέση μεταξύ των ομίλων αγορών, ενώ βρίσκεται εντός της πρώτης εξάδας των λιανεμπορικών αλυσίδων της εγχώριας αγοράς, από άποψη αθροιστικού τζίρου.

Χαρακτηριστικό στοιχείο της διαφοροποίησης του συγκεκριμένου ομίλου, σε σχέση με ανάλογες προσπάθειες που είχαν γίνει κατά το παρελθόν, είναι πως και τα δύο συμπράττοντα δίκτυα συμφώνησαν και επικύρωσαν, με σχετική ρήτρα, πως δεν θα αποχωρήσουν από τον όμιλο πριν παρέλθει η πενταετία από την ίδρυσή του.

Μάλιστα, η εν λόγω δέσμευση ισχύει και για οποιαδήποτε άλλο δίκτυο θελήσει να ενταχθεί στον καινούργιο όμιλο.

Το όλο εγχείρημα του νέου ομίλου υποστηρίζεται από δέκα αποθηκευτικά κέντρα σε όλη τη χώρα, ήτοι από την πανελλαδική διανομή της εταιρείας ΒΗΤΑ-ΠΙ (που χαίρει των πλεονεκτημάτων ισχύος, που της δίνει η θέση της στον όμιλο του leader στην εγχώρια αγοράς των logistics, την ΕΛΓΕΚΑ), αλλά και από τις 4-5 κεντρικές αποθήκες της Ελληνικής Διατροφής σε όλη τη χώρα.