Η Agrino - Ev.Ge. Pistiolas SA, η κορυφαία εταιρεία στην Ελλάδα στην παραγωγή και πώληση ρυζιού & οσπρίων, ανακοίνωσε πρόσφατα ότι επέλεξε το PocketBiz Sales, την εφαρμογή φορητής παραγγελιοληψίας και τιμολόγησης της SiEBEN, για την αυτοματοποίηση των εργασιών του τμήματος πωλήσεών της.

Συγκεκριμένα η εταιρεία αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τα modules παραγγελιοληψίας, καρτέλες πελατών, ταμείο πωλητή, merchandising και στατιστικής πωλήσεων, ενώ παράλληλα ζήτησε από την SiEBEN την διασύνδεση της εφαρμογής με το ERP που ήδη χρησιμοποιεί. Η εφαρμογή επιτρέπει στους χρήστες να συλλέγουν τις παραγγελίες του εκάστοτε πελάτη, έχοντας πρόσβαση στις ιδιαίτερες συμφωνίες που αυτός έχει συνάψει με την εταιρεία, καθώς και στους ενημερωμένους τιμοκαταλόγους των προϊόντων, στις ιδιαίτερες εκπτώσεις ανά προϊόν και ανά πελάτη, στο στοκ της εταιρείας κλπ.

Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης και έκδοσης οποιουδήποτε παραστατικού πώλησης καθώς και η παρακολούθηση των στόχων πωλήσεων για κάθε πωλητή χωριστά. Τέλος, με το merchandising module οι πωλητές της εταιρείας έχουν τη δυνατότητα καταγραφής των προϊόντων της εταιρείας αλλά και των ανταγωνιστικών στον χώρο του πελάτη. Η δυνατότητα του συγχρονισμού επιτρέπει στους πωλητές να ενημερώνουν άμεσα και ταυτόχρονα να λαμβάνουν τις τελευταίες αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.

Υιοθετώντας το PocketBiz Sales, η Agrino αποσκοπεί στην καλύτερη οργάνωση και στον αποτελεσματικότερο έλεγχο του τμήματος πωλήσεων, στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, στην βελτίωση των πελατειακών σχέσεων και στην αύξηση της παραγωγικότητας με την ταυτόχρονη μείωση των λειτουργικών της εξόδων. Τέλος η διοίκηση της εταιρείας μπορεί να έχει στη διάθεσή της ανά πάσα στιγμή χρήσιμες αναφορές για τις πωλήσεις και τον βαθμό εξυπηρέτησης των πελατών.