Η διαθεσιμότητα των προϊόντων στο ράφι συνιστά πρόκληση για όλες τις αλυσίδες, καθώς οι σχετικές έρευνες δείχνουν ότι οι χαμένες πωλήσεις από τις ελλείψεις στο ράφι ανέρχονται στο 40% για τους λιανέμπορους και σε 35% για τους προμηθευτές, ανάλογα με την πιστότητα του καταναλωτή και την κατηγορία των προϊόντων.

Σύμφωνα με έρευνα που έγινε το 2008 κατά τη διάρκεια σχετικού προγράμματος του ECR σε τέσσερις αλυσίδες, ο μέσος όρος των ελλείψεων της ελληνικής αγοράς ήταν 13,61%. Η Αφοί Βερόπουλοι, μέσω του Αυτοματοματοποιημένου Συστήματος Αναπλήρωσης της Retail@Link, κατάφερε να καταγράψει ποσοστό ελλείψεων ραφιού 6,31% το 2008 και 5,06% το 2010, σημειώνοντας μείωση 1,25% στις ελλείψεις προϊόντων.