Ισχυρή ανάπτυξη οργανικών πωλήσεων και σημαντική βελτίωση κερδών το 2023 παρουσίασε η Henkel. Οι πωλήσεις της ανήλθαν στα 21,5 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ισχυρή οργανική ανάπτυξη 4,2%. Τα λειτουργικά κέρδη της (EBIT) έφτασαν τα 2,6 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 10,2%, ενώ το περιθώριο EBIT διαμορφώθηκε στο 11,9%, βελτιωμένο κατά 150 μονάδες βάσης. Τα κέρδη ανά προνομιούχο μετοχή (EPS) αυξήθηκαν κατά 20% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και ανήλθαν στα 4,35 ευρώ. Οι διαθέσιμες ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν στα 2,6 δισ. ευρώ. Η εταιρεία προτείνει τη διανομή μερίσματος 1,85 ευρώ ανά προνομιούχο μετοχή. Φέτος η εταιρεία αναμένει οργανική αύξηση των πωλήσεών της 2%-4%, περιθώριο EBIT 12%-13,5% και αυξημένα κέρδη ανά προνομιούχο μετοχή (EPS) κατά 5%-20% (σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες). Εξάλλου, η Henkel Consumer Brands και το Dixan, με αφορμή την 6η Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα κατά του Σχολικού Εκφοβισμού, παρουσίασε το πρόγραμμα «Παίξε Καθαρά» που έχει ως στόχο να αναδείξει, μέσω της εκπαίδευσης, το κοινωνικό πρόβλημα του εκφοβισμού στην παιδική ηλικία. Το Dixan απευθύνεται σε γονείς, παιδιά αλλά και προπονητές και προσκαλεί τις ακαδημίες ποδοσφαίρου και τις αθλητικές οργανώσεις να συμμετέχουν στο πρόγραμμα με σκοπό το «καθαρό» παιχνίδι.