Μια νέα ελαιουργική ετιαρεία δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση της εταιρείας ελαιολάδου ΑΝΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. με τη σπορελαιουργία ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε.

Μια νέα ελαιουργική ετιαρεία δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση της εταιρείας ελαιολάδου ΑΝΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. με τη σπορελαιουργία ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε.

Με την ολοκλήρωση της συνένωσης αυτής, η εταιρεία θα φέρει την επωνυμία Hellenic Fine Oils – H.F.O. (Ελληνικά Εκλεκτά Ελαια) και θα δραστηριοποιείται πλέον στα εξαιρετικά παρθένα και παρθένα ελαιόλαδα, ελιές και είδη delicatessen καθώς και σπορέλαια (σογιέλαιο, αραβοσιτέλαιο, ηλιέλαιο και fry).

Τα brand names των δύο εταιρειών θα παραμείνουν στην αγορά ως έχουν. Αυτά συμπεριλαμβάνουν τα ήδη υπάρχοντα σπορέλαια της σειράς “ΤΟ ΛΑΜΠΕΡΟ”, τα ελαιόλαδα “ΑΝΑΝΙΑΣ” και “SPARTA” και τα είδη delicatessen “SPARTA” (πάστα ελιάς, λιαστή ντομάτα και άλλα). Παράλληλα η εταιρεία θα εισάγει πολλά νέα προϊόντα στην αγορά και θα εντατικοποιήσει σημαντικά τις εξαγωγές της.

Η H.F.O φιλοδοξεί να εισέλθει δυναμικά σε νέες αγορές, αλλά και να αναβαθμίσει την εικόνα των προϊόντων στις ήδη υπάρχουσες. Η πρώτη επίσημη παρουσία της νέας επιχείρησης έγινε στην έκθεση τροφίμων SIAL 2000.

Για το οικονομικό έτος 1999, τα μεγέθη της Μύλοι Σόγιας Α.Ε. διαμορφώθηκαν ως εξής: κύκλος εργασιών 36,3 δισ. δρχ. και κέρδη 497,5 εκατ. δρχ. Στις 6/12/99 η εταιρεία κατέθεσε το φάκελο εισαγωγής της στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.