Σύμφωνα με τη μελέτη της Hellastat, τα κυριότερα στοιχεία που απεικονίζουν τη δυναμική του κλάδου παραγωγής αλλαντικών είναι:

 • Η διαρκής ανάπτυξη με νέους κωδικούς προϊόντων υψηλότερης θρεπτικής αξίας (πχ βιολογικά προϊόντα, καθώς και προϊόντα με βάση το ελαιόλαδο).
 • Η άνοδος του βιοτικού επιπέδου και της ζήτησης για τα προϊόντα του κλάδου.
 • Η εφαρμογή αυστηρών προτύπων υγιεινής (HACCP).
 • Οι συνεχείς επενδύσεις για την ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Η καθετοποίηση των μεγαλύτερων αλλαντοβιομηχανιών.
 • Οι συνεργασίες και εξαγορές των μεγαλύτερων επιχειρήσεων στη εγχώρια αγορά, αλλά και η παρουσία σε αγορές εκτός Ελλάδας.
 • Η αύξηση του κύκλου εργασιών για τις περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου.

Σχετικά με τις εισαγωγές προϊόντων, στη μελέτη τονίζεται ότι “αν και οι εγχώριες εταιρείες χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό εισαγόμενες πρώτες ύλες, οι απ’ ευθείας εισαγωγές αλλαντικών περιορίζονται στο 7,3% των πωλήσεων των εταιρειών του δείγματος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ελληνική αγορά κυριαρχείται από μεγάλες και αξιόλογες μονάδες, ορισμένες από τις οποίες είναι καθετοποιημένες, καθώς επίσης και από το γεγονός ότι η παράμετρος της γεύσης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κατανάλωση του προϊόντος του κλάδου, υπερτερώντας έναντι των εισαγόμενων.

Οι προοπτικές του κλάδου, σύμφωνα με εκπρόσωπους των αλλαντοβιομηχανιών, με τους οποίους συνεργάστηκε η Hellastat για την εκπόνηση της μελέτης, είναι θετικές. Πιο συγκεκριμένα, διαμορφώνονται οι εξής τάσεις:

 • Οι σύγχρονοι ρυθμοί ζωής ευνοούν την κατανάλωση έτοιμων κατεψυγμένων γευμάτων.
 • Η απαίτηση του κοινού για υγιεινότερη διατροφή επιτάσσει τη στροφή σε κωδικούς βιολογικών προϊόντων.
 • Το αυξανόμενο ενδιαφέρον του κοινού για νέες γεύσεις.
 • Οι συνεργασίες με αλυσίδες σούπερ μάρκετ για την ανάπτυξη προϊόντων private label.

“Οι επιχειρήσεις του κλάδου”, σημειώνεται στη μελέτη, “θα πρέπει να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, προκειμένου να συνεχίσουν την αναπτυξιακή πορεία των τελευταίων ετών.  Οι μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου, εφαρμόζοντας μοντέρνες τεχνικές marketing και management, έχουν ήδη αναπτύξει νέα προϊόντα, όπως τα κατεψυγμένα γεύματα, και έχουν εισέλθει στην αγορά των βιολογικών προϊόντων (πχ Νίκας Bio, Βιολογικά Αλλαντικά της Creta Farm). Επιπλέον, δραστηριοποιούνται σε γειτονικές χώρες είτε αναπτύσσοντας αυτόνομη παρουσία είτε με την δημιουργία θυγατρικών εταιρειών (πχ Nikas Skopje LTD, Nikas Bulgaria SA)”.

Πέντε εταιρείες πραγματοποιούν το 75% των πωλήσεων

Στο δείγμα της μελέτης της Hellastat έχουν περιληφθεί 13 επιχειρήσεις. Κύριο χαρακτηριστικό του κλάδου είναι η έντονη συγκέντρωση των εταιρειών, καθώς οι 5 πρώτες εταιρείες πραγματοποίησαν το 2006 το 75% των πωλήσεων. Η πορεία του κλάδου είναι θετική, καθώς το 2006 ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του δείγματος παρουσίασε αύξηση 8,2% ακολουθώντας την τάση των τελευταίων ετών. Οι 10 από τις 13 εταιρείες παρουσίασαν αύξηση των πωλήσεων, καθώς και θετικά αποτελέσματα προ φόρων. Επιπλέον, η κεφαλαιακή διάρθρωση και η ρευστότητα διατηρούνται σε καλά επίπεδα και βελτιώνονται διαχρονικά.