Μεγαλύτερη δυσπιστία έναντι των τραπεζών φαίνεται ότι έχουν οι γυναίκες, οι πολίτες που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 45-54 και όσοι προέρχονται από χαμηλότερες κοινωνικοοικονομικές τάξεις. Πιο συγκεκριμένα, το 34% των γυναικών δηλώνουν ότι δεν τις εμπιστεύονται καθόλου/μάλλον δεν τις εμπιστεύονται έναντι 62,6% που δηλώνουν το αντίθετο. Το ποσοστό των ερωτηθέντων που δηλώνει πως εμπιστεύεται απόλυτα/μάλλον εμπιστεύεται το τραπεζικό σύστημα, στους πολίτες χαμηλότερης κοινωνικοοικονομικής τάξης ανέρχεται σε 55,4%.

Στην ερώτηση για το πόσο ασφαλείς αισθάνονται για τα χρήματά τους, λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσφατα μέτρα που ανακοινώθηκαν για την προστασία των αποταμιεύσεων, οι πολίτες εμφανίζονται διχασμένοι. Απόλυτα και αρκετά ασφαλείς αισθάνονται κατά 34,9%, καθόλου και ελάχιστα κατά 27,4%. Το γεγονός αυτό ερμηνεύεται κατά κάποιον τρόπο ως εξής: παρόλο που τα μέτρα φαίνεται ότι είχαν θετική επίδραση και μείωσαν σε κάποιον βαθμό την ανησυχία τους, οι πολίτες πιστεύουν ότι η προσπάθεια θα πρέπει να είναι συνεχής, και να λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα αν προκύψει ανάγκη. Και πάλι, οι γυναίκες και οι πολίτες που προέρχονται από χαμηλότερες κοινωνικοοικονομικές τάξεις αισθάνονται περισσότερο ανασφαλείς.

Επίσης, από την ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων προκύπτει ότι λιγότερη ασφάλεια νιώθει το κοινό που ανήκει στις νεαρότερες ηλικιακές ομάδες. Το γεγονός ότι οι νεαρότεροι σε ηλικία είναι εκείνοι που δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση από τις εξελίξεις στην οικονομία -λόγω ανεργίας, χαμηλού εισοδήματος, ασφαλιστικού- εξηγεί τη μεγαλύτερη ανασφάλεια για την απώλεια των χρημάτων τους. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία (65 ετών και άνω), οι γυναίκες και οι χαμηλότερες κοινωνικοοικονομικές τάξεις δίνουν σε μεγαλύτερο ποσοστό την απάντηση “δεν γνωρίζω” στη συγκεκριμένη ερώτηση.

‘Οσον αφορά στην πρόθεσή τους να μετακινήσουν τα χρήματά τους από τις τράπεζες, οι πολίτες αντιδρούν με ψυχραιμία. Σε συντριπτική πλειοψηφία (79%) δηλώνουν ότι δεν προτίθενται να μετακινήσουν τα χρήματά τους, ενώ μόλις ένα 4% των πολιτών δηλώνει ότι σκοπεύει να τα τοποθετήσει σε μεγαλύτερες τράπεζες, όπου θα νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, όσο χαμηλότερο εισόδημα έχει κανείς τόσο μεγαλύτερη είναι η ανασφάλεια, καθώς οι αποταμιεύσεις -εφόσον υπάρχουν- έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη συγκεκριμένη ομάδα πολιτών. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι πολίτες που δηλώνουν ότι πρόκειται να μεταφέρουν τα χρήματά τους συνεργάζονται κυρίως με μικρές τράπεζες, για τις οποίες έχουν εκφραστεί και οι περισσότερες ανησυχίες, σχετικά με το αν θα παρουσιάσουν προβλήματα στο μέλλον. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Hellastat, κ. Πάνο Μιχαλόπουλο, “η διεθνής ανησυχία ήταν λογικό να αγγίξει και την Ελλάδα. Ωστόσο, είναι θετικό ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, οι ‘Ελληνες αντιδρούν με ψυχραιμία και δεν προχωρούν σε ακραίες κινήσεις, έχοντας εμπιστοσύνη σε μεγάλο βαθμό στο τραπεζικό μας σύστημα”.