Πρώτη φορά στην τελευταία δεκαετία καταγράφεται αρνητική μεταβολή στις πωλήσεις των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς, σύμφωνα με την ανάλυση των ισολογισμών του 2009 από την Hellastat AE, προκύπτει μέση πτώση 7%, έναντι αύξησης 3,2% το 2008.

Πρωτόγνωρο είναι, επίσης, το φαινόμενο οι επιχειρήσεις με πτώση του τζίρου να ξεπερνούν σε αριθμό αυτές των οποίων ο τζίρος ενισχύθηκε – η σχέση μεταξύ τους διαμορφώθηκε στο 60/40.

Από άποψη καθαρής κερδοφορίας οι εξελίξεις είναι οι πλέον δυσάρεστες, καθώς παρατηρείται μέση κάμψη κατά 12,6%, ως συνέχεια της επίσης κακής χρονιάς του 2008 (-10%). Το 55% των επιχειρήσεων εμφανίζει κάμψη αποτελεσμάτων – όπως και το 2008. Θετικό αξιολογείται, πάντως, το γεγονός ότι σταθερά την τελευταία δεκαετία 2 στις 3 επιχειρήσεις εμφανίζουν κερδοφορία. Η λειτουργική κερδοφορία επηρεάζεται από το δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον, με μέση πτώση πέρυσι 9%, ενώ το 2008 είχε διατηρηθεί σχεδόν αμετάβλητη. Η μικτή κερδοφορία υποχώρησε κατά 1,5 μονάδα, στο 27,2%, με αντίστοιχη επίπτωση στο περιθώριο ΚΠΤΦΑ, το οποίο εκτιμάται στο 8,5% (από 9,5%). Η επίδοση αυτή είναι η χαμηλότερη στο διάστημα 2009-2001.

Σύμφωνα με τη μελέτη, σημαντική διαφοροποίηση προκύπτει στα αποτελέσματα των επιχειρήσεων ανάλογα με το μέγεθός τους. Οι μεγάλες επιχειρήσεις, τζίρου άνω των ευρώ 50 εκ. ευρώ, εμφανίζουν μέση μείωση τζίρου κατά 2% (+6,8% το 2008), ενώ οι μικρές, τζίρου μέχρι ευρώ 1 εκ. ευρώ, εμφανίζουν υποχώρηση που αγγίζει το 10% (+0,3% το 2008). Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στη μεταβολή των κερδών, καθώς οι μεγάλες επιχειρήσεις υφίστανται μέση μείωση που δεν υπερβαίνει το 5%, ενώ οι εταιρείες με πωλήσεις 1-3 εκ. ευρώ και μέχρι ευρώ 1 εκ. ευρώ παρουσιάζουν μέση μείωση 20% και 9,5% αντίστοιχα.

Η πτώση των πωλήσεων κατά μέσο όρο στη βιομηχανία αγγίζει το 10%, στο εμπόριο το 9,5% και στις μεταφορές το 7%. Από άποψη καθαρής κερδοφορίας οι μεταφορές εμφανίζουν μέση κάμψη 21,5%, ενώ σε 16% -17% εκτιμάται η μέση υποχώρηση σε βιομηχανία και εμπόριο.