Η Hellastat, σε συνέχεια της πρόσφατης υπογραφής συμφωνίας συνεργασίας Standard & Poor’s, παρουσίασε για πρώτη φορά στην Ελλάδα αναλυτικά συμπεράσματα (όπως προκύπτουν από τα αποτελέσματα του μοντέλου CRT της Standard & Poor’s Risk Solutions) για τον βαθμό πιστωτικής επικινδυνότητας των κλάδων της οικονομίας.

Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες υγείας, το λιανικό & χονδρικό εμπόριο, το εμπόριο οχημάτων και η πληροφορική εμφανίζουν διαχρονικά τις καλύτερες επιδόσεις, με μέσο PD ενός έτους που δεν ξεπερνά το 1,45% (2% στο σύνολο), ενώ οι κλάδοι της βιομηχανίας τροφίμων-ποτών, εκδόσεων-εκτυπώσεων, κλωστοϋφαντουργίας-ένδυσης, ξενοδοχείων-εστιατορίων και κατασκευών χαρακτηρίζονται από υψηλότερο πιστωτικό κίνδυνο (της τάξης του 2,5%-3%).

Επισημαίνουμε ότι στους κλάδους τροφίμων-ποτών, εκδόσεων-εκτυπώσεων, κλωστοϋφαντουργίας-ένδυσης και μη μεταλλικών ορυκτών οι πολύ μικρές επιχειρήσεις εμφανίζουν μέση πιθανότητα αθέτησης των υποχρεώσεών τους της τάξης του 4%. Αντίθετα, ως ασφαλέστερες θεωρούνται οι μεγάλες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, πληροφορικής και παροχής υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, με μέσο PD που δεν ξεπερνά το 1%.