Στο υπέρ μάρκετ της Walmart στο Arkansas, ένα από τα καταστήματα της αλυσίδας όπου δοκιμάζονται hi tech λύσεις, παρουσιάστηκε η πρότασή της για το φαρμακείο του μέλλοντος.

Όπως αναφέρει ο IGD, η ιδέα στην οποία στηρίζεται η νέα πρόταση είναι πως θα πρέπει το φαρμακείο να λειτουργεί πως σημείο αναφοράς για ζητήματα υγείας της τοπικής κοινωνίας. Η επιλογή των χρωμάτων συνολικά, αλλά και η σήμανση εξυπηρετούν την ανάγκη διαχωρισμού του φαρμακείου από τα υπόλοιπα τμήματα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται εντός του καταστήματος. Στην είσοδο του καταστήματος έχει προστεθεί χώρος αναμονής των πελατών, που έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να λειτουργεί χαλαρωτικά, ειδικά για όσους πελάτες έχουν ανάγκη άμεσης βοήθειας.

Μια από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά τον χώρο της υποδοχής (check-in area), που έχει φωτεινό κίτρινο χρώμα. Για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, έχει προβλεφθεί η δημιουργία τεσσάρων ξεχωριστών σημείων, όπου οι πελάτες μπορούν να συνομιλήσουν με το προσωπικό του φαρμακείου. Επίσης, στο φαρμακείο θα δοκιμαστούν νέοι αυτοματισμοί για τη γρήγορη εκτέλεση των συνταγών. Τέλος, εκτός του καταστήματος θα υπάρχουν σημεία παραλαβής των παραγγελιών από τους πελάτες, ακόμη και κατά τις ώρες που το κατάστημα δεν λειτουργεί. Η συγκεκριμένη πρόταση αποτελεί μέρος της στρατηγικής απάντησης της αλυσίδας στη ραδαία ανάπτυξη των online φαρμακείων, που εντείνουν τον ανταγωνισμό.