Την κατασκευή ενός αποθηκευτικού χώρου στο σημείο όπου λειτουργούσε η ζυθοποιία Whitley, ανακοίνωσε η Tesco στα τέλη Ιουλίου.

[ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ] Με την απόφασή της αυτή δηλώνει πως θα συνεισφέρει στη δημιουργία 1.000 περίπου νέων θέσεων εργασίας στην περιοχή Whitley. Σε αυτές περιλαμβάνονται περίπου 100 θέσεις στελεχών της εταιρείας και περίπου 150 αρμόδιων για τις εργασίες κατασκευής. Επίσης, στις νέες αποθήκες θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας για άτομα που θα απασχολούνται στη διαχείριση, στο catering, την επίβλεψη της λειτουργίας της, σε βάρδιες επί 24ώρου βάσεως.

Τη μελέτη θα αναλάβει να καταθέσει στις αρμόδιες αρχές η θυγατρική εταιρεία της βρετανικής αλυσίδας Spen Hill Developments εντός του Ιουλίου. Αν όλα γίνουν σύμφωνα με τα πλάνα της εταιρείας, οι νέοι αποθηκευτικοί χώροι θα είναι έτοιμοι μέχρι το τέλος του 2011.