Πλαστικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συσκευασία τυριών ανακοίνωσε πως κατάφερε να δημιουργήσει η Tesco, μέσω ανακύκλωσης συσκευασιών που επιστρέφουν οι πελάτες της.

Σύμφωνα με την αλυσίδα, είναι η πρώτη φορά που δημιουργείται πλαστικό συσκευασίας για τρόφιμα με αυτό τον τρόπο. Σημειώνεται πως σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2019 (Household Plastic Collection Survey), στη χώρα χρησιμοποιούνται περίπου 400.000 πλαστικού συσκευασίας ετησίως, αλλά μόλις περίπου 21.000 τόνοι συγκεντρώνονται και ανακυκλώνονται σε υλικό, που όμως είναι ακατάλληλο για συσκευασία τροφίμων.

Σημεία ανακύκλωσης για πλαστικές συσκευασίες δημιουργήθηκαν από την Tesco σε καταστήματά της της ΝΔ Αγγλίας το 2019, ώστε να δημιουργηθεί ένα κλειστό κύκλωμα διαχείρισης. Το υλικό που προέκυψε από τη διαδικασία ανακύκλωσης αξιοποιήθηκε από τη Bradburys, προμηθευτή της Tesco, για τη συσκευασία επτά διαφορετικών τυριών.

Η εύκαμπτη νέα συσκευασία περιέχει 30% υλικό που προκύπτει από τη νέα διαδικασία ανακύκλωσης. Όπως δηλώνουν τόσο ο James Bull, head of packaging της Tesco, όσο και ο Peter Maddox, director της WRAP UΚ, που παράγει το νέο υλικό, στόχος είναι η αφαίρεση όλων των μη απαραίτητων και μη ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας. Αν επιτευχθεί, θα οδηγήσει σε τεράστιο όφελος για τον πλανήτη.