Η Carrefour ανακοίνωσε στα τέλη Αυγούστου την έναρξη των αποκλειστικών διαπραγματεύ-σεων που είχε με την Altarea Gogedim για την εξαγορά του 100% των μετοχών της Rue du Commerce.

Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες αλυσίδες της Γαλλίας στον τομέα του online εμπορίου προϊόντων non food, με ισχυρό brand name, σημαντική επισκεψιμότητα και πωλήσεις, καθώς και εκτενή βάση πελατών. Αυτή η εξαγορά θα επιτρέψει στη γαλλική αλυσίδα να επιταχύνει την υλοποίηση της omni-channel στρατηγικής της στη χώρα και να ενισχύσει τη θέση της στο e-commerce των non food, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της Rue du Commerce. Η τελική συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί μετά την ολοκλήρωση των συζητήσεων με τους εκπροσώπους των υπαλλήλων της Rue de Commerce, καθώς και την έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιών του κράτους.