Η εταιρεία παραγωγής προϊόντων οικιακής φροντίδας Rolco γίνεται η πρώτη ελληνική εταιρεία που συμμετέχει στο project OXIPRO του Ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020. Με τη συμμετοχή αυτή η εταιρεία συνεισφέρει έμπρακτα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην έρευνα και την «πράσινη» ανάπτυξη. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια τεσσάρων ετών και στόχο τη μετάβαση σε πιο «πράσινα» προϊόντα, καθώς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής bio-based οικονομίας. Η εταιρεία, έχοντας ήδη μειώσει τη χρήση ενέργειας, νερού και χημικών στα προϊόντα οικιακής φροντίδας, συμμετέχει στο πρόγραμμα μαζί με δεκατέσσερις συνεργάτες από όλη την Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, με ορίζοντα το 2025, την τελευταία διετία ανέλαβε την έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της εφαρμογής βιο-καταλυτών κατά τη διάρκεια της πλύσης σε χαμηλές θερμοκρασίες, χωρίς σκληρά χημικά, επιδιώκοντας ένα πιο «πράσινο» αποτύπωμα.