Η Οικογένεια Χριστοδούλου, έχοντας παρουσία στον κλάδο της χυμοποίησης και τυποποίησης φρέσκων εγχώριων φρούτων της ελληνικής αγοράς από το 1955 φιλοξενησε στα γραφεία της μεταπτυχιακούς φοιτητές από το Harvard, στο πλαίσιο του υποχρεωτικού μαθήματος FIELD Immersion (Field Immersion Experiences for Leadership Development).

Η Οικογένεια Χριστοδούλου επιλέχθηκε ανάμεσα σε άλλες κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις, ως συνεργάτης του προγράμματος FIELD Immersion του Harvard Business School που λαμβάνει χώρα σε 15 πόλεις και 15 κράτη.

Το μάθημα FIELD Immersion έχει σχεδιαστεί, προκειμένου να ενδυναμώσει και να εξελίξει την ικανότητα των φοιτητών να διαχειρίζονται και να λειτουργούν αποτελεσματικά εντός διαφορετικών πολιτισμικών και επιχειρηματικών πλαισίων.

Τα στελέχη της Οικογένειας Χριστοδούλου συνεργάστηκαν εξ’ αποστάσεως με τους φοιτητές πριν την άφιξή τους στην Ελλάδα, προκειμένου οι φοιτητές να κατανοήσουν εις βάθος, τόσο το business issue που τους ανατέθηκε, όσο και το ευρύτερο περιβάλλον της χώρας μας. Κατά την εβδομαδιαία παραμονή τους στην Αθήνα, οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τα κεντρικά γραφεία της Οικογένειας Χριστοδούλου στη Κηφισιά, όπου και παρουσίασαν τις προτάσεις τους όσον αφορά νέα προϊόντα στην Διοίκηση της εταιρείας.