Με στόχο να διευρύνει μελλοντικά την αξιοποίηση των φορτηγών που κινούνται χωρίς οδηγό, των CargoPod, η Ocado ξεκίνησε την πιλοτική τους εφαρμογή από το νοτιοανατολικό Λονδίνο, παραδίδοντας προϊόντα σε περίπου 160 πελάτες στην περιοχή του Γκρίνουιτς, για δύο εβδομάδες.

Για να υπάρχει συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, στα φορτηγά θα υπάρχουν οδηγοί, ενώ ο κατασκευαστής τους, η εταιρεία Oxbotica, θεωρεί πως η νομοθεσία θα έχει προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα έως το 2021 και τότε θα μπορούν τα οχήματα να κινούνται αυτόνομα. Η αλυσίδα στοχεύει στην αξιοποίηση του νέου τρόπου παράδοσης και από άλλους λιανέμπορους, ως third party υπηρεσία, μέσω της Ocado Smart Platform.

Τα CargoPod χρησιμοποιούν κάμερες, αισθητήρες και τεχνολογία λέιζερ, ώστε να καταγράφουν τη διαδρομή τους και τους πιθανούς κινδύνους. Μπορούν να μεταφέρουν φορτίο έως 128 κιλά, ενώ διαθέτουν 8 χώρους για την τοποθέτηση της κάθε παραγγελίας. Μόλις το φορτηγό φτάσει στον προορισμό του, ο χώρος της αντίστοιχης παραγγελίας φωτίζεται και περιμένει να τον ανοίξει ο πελάτης.

Στην πιλοτική φάση δεν απαιτείται κάποια ειδική πιστοποίηση. Ο παραλήπτης πρέπει μόνο να πατήσει το κουμπί που ανοίγει την αντίστοιχη πόρτα. Στο μέλλον θα απαιτείται, για την ασφάλεια των παραδόσεων, η ταυτοποίησή του μέσω mobile συσκευής.