Το τυπικό τέλος της «Danone Γαλακτοκομικά Προϊόντα» (Danone AE) σηματοδοτεί η επικείμενη απορρόφησή της από τη Numil Hellas, επίσης εταιρεία του ομίλου Danone που δραστηριοποιείται στα προϊόντα βρεφικής διατροφής. H Danone AE παραμένει ουσιαστικά ανενεργή από τον Νοέμβριο του 2019, όταν τη διανομή των προϊόντων της Danone στην Ελλάδα ανέλαβε η Leader, στο πλαίσιο των αποφάσεων που έλαβε ο γαλλικός όμιλος για την αλλαγή μοντέλου διανομής σε Ελλάδα και Κύπρο, και έκτοτε παρουσιάζει μηδενικό τζίρο.

Η απόφαση για την απορρόφησή της ελήφθη τον περασμένο Δεκέμβριο από τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιρειών, σύμφωνα με το σκεπτικό των οποίων η συγχώνευση είναι σκόπιμη, με δεδομένο ότι θα συνεισφέρει στην απλοποίηση της εταιρικής δομής του ομίλου, στη μεγαλύτερη ευελιξία στο χειρισμό και στην υλοποίηση του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού των δύο εταιρειών, καθώς και στην επίτευξη οικονομίας κλίμακας μεταξύ των εταιρειών.

Σωρευμένες ζημίες κοντά στα 20 εκατ. ευρώ
Σύμφωνα με τον ισολογισμό της για το 2021, η Danone AE πραγματοποίησε μηδενικές πωλήσεις, όπως και το 2020, ενώ εμφάνισε καθαρές ζημίες μετά από φόρους ύψους 151.816 ευρώ, εκ των οποίων τα 119.662 ευρώ αφορούσαν σε έξοδα διοίκησης. Υπάρχουν επίσης ζημιές των προηγούμενων χρήσεων ποσού που αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος της ζημιάς (18,5 εκατ. ευρώ) να οφείλεται στην αποζημίωση του δικαιώματος διανομής των εμπορευμάτων που καταβλήθηκε κατά την έναρξη της λειτουργίας της εταιρείας.

Η δικαστική διαμάχη που της έδωσε… παράταση ζωής
Σημειώνεται ότι, όπως είχε αναφέρει σε προηγούμενες οικονομικές της καταστάσεις η Danone AE, ο λόγος για τον οποίο παρέμεινε σε λειτουργία μετά την απώλεια της διανομής των προϊόντων της Danone είναι μία δικαστική διαμάχη με τις φορολογικές αρχές που αφορά στα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου των χρήσεων 2005-2009, από τον οποίο προέκυψε σημαντική μείωση των μεταφερόμενων σε μεταγενέστερες χρήσεις φορολογικών ζημιών. Η εταιρεία, κατά τις χρήσεις 2010-2012, συμψήφισε το σύνολο των αρχικά δηλωθεισών φορολογικών ζημιών με τα φορολογητέα κέρδη των χρήσεων αυτών.

Η σχετική προσφυγή της Danone AE συζητήθηκε ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την δικάσιμο της 28ης Σεπτεμβρίου 2021 και πλέον αναμένεται η έκδοση απόφασης επί αυτής. Αν η προσφυγή δε γίνει δεκτή, είναι ενδεχόμενη η επιβολή πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων. Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της απορρόφησης, η Numil Hellas θα υπεισέλθει σαν καθολικός διάδοχος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Danone ΑΕ, που περιλαμβάνουν και την εν λόγω υπόθεση.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter