Την εκκίνηση της διαδικασίας μερικής διάσπασης της Chipita Global, με απορρόφηση του κλάδου πωλήσεών της από τη Mondelez Ελλάς, αποφάσισε πριν από λίγες μέρες το διοικητικό συμβούλιο της Chipita Global, συντάσσοτας και το σχετικό σχέδιο διάσπασης. Όπως αναφέρεται στο σχέδιο διάσπασης, κατόπιν της εξαγοράς της Chipita από τον όμιλο Mondelez, «είναι επιθυμητό να ενσωματωθεί ο όμιλος Chipita και οι δραστηριότητες του στη δομή και τις δραστηριότητες του ομίλου Mondelez».

Όπως επισημαίνεται ακόμα, η Chipita είναι μία εταιρεία με μακρά παράδοση στην παραγωγή προϊόντων αρτοποιίας, και άρα και οι δύο εταιρείες δραστηριοποιούνται σε συμπληρωματικούς οικονομικούς τομείς της αγοράς (χωρίς να είναι στενοί ανταγωνιστές).
Οι δύο εταιρείες ελέγχονται από τον ίδιο μέτοχο και μεταξύ των πλεονεκτημάτων πλεονεκτημάτων που αναμένεται να φέρει η διάσπαση είναι η ένταξη της δραστηριότητας των ομίλων Mondelez και Chipita στην Ελλάδα μέσω της Mondelez Ελλάς, η αποτελεσματικότερη κατανομή των πόρων στο επίπεδο της Mondelez Ελλάς και η βελτιστοποίηση του διοικητικού και λειτουργικού κόστους.

Πώς αποτιμάται η εύλογη αξία των εμπορικών σημάτων της Chipita Global
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην έκθεση αποτίμησης του εισφερόμενου κλάδου πωλήσεων της Chipita Global, ο αποσχιζόμενος κλάδος δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο προϊόντων ζαχαροπλαστικής & αρτοποιίας (μπισκότων, κρουασάν, μαρμελάδων, snacks και λοιπών παρεμφερών ειδών).

Μετά τη διάσπαση, στην κατοχή της Mondelez Ελλάς θα περάσουν οι εγκαταστάσεις της Chipita Global στη Μεταμόρφωση που αφορούν στον κλάδο πωλήσεων, λογιστικής αξίας 14,9 εκατ. ευρώ, καθώς και τα εμπορικά σήματα του κλάδου (7 Days, Finetti, Molto, Tsipers, Extra, Spin Span και λοιπά), λογιστικής αξίας 195,8 εκατ ευρώ, τα οποία έχουν αποτιμηθεί από ανεξάρτητο αποτιμητή και βάσει της έκθεσής του, με ημερομηνία αναφοράς 1η Ιανουαρίου 2022, η εύλογη αξία τους ανέρχεται σε ποσό 214,67 εκατ. ευρώ.

Στα 253 εκατ. ευρώ η καθαρή σχέση του αποσχιζόμενου κλάδου
Στο κυκλοφορούν ενεργητικό της Chipita Global συμπεριλαμβάνονται αποθέματα ύψους 2,7 εκατ. ευρώ, εμπορικές απαιτήσεις 16 εκατ. ευρώ περίπου, οι λοιπές απαιτήσεις ύψους 3,2 εκατ. ευρώ, τα προπληρωμένα έξοδα (περίπου 1 εκατ. ευρώ), καθώς και τα χρηματικά διαθέσιμα ύψους 15,5 εκατ) ευρώ. Σημειώνεται ότι, ως προς τις εμπορικές απαιτήσεις, στις 31 Δεκεμβρίου 2021 έχει αναγνωριστεί πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού 1,113 εκατ. ευρώ, που αφορούσε κυρίως το ανείσπρακτο υπόλοιπο της πτωχευμένης αλυσίδας σούπερ μάρκετ Ατλάντικ 945.000 ευρώ).
Με βάση την έκθεση αποτίμησης, η καθαρή θέση του αποσχιζόμενου κλάδου


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter