Κατά τη διάρκεια της ημερίδας έγιναν παρουσιάσεις από τα στελέχη της εταιρείας πάνω σε θέματα όπως: σύγχρονη επιχειρηματικότητα, τεχνολογία τροφίμων και ποιοτικός έλεγχος, ποιότητα πέραν της τιμής, ενώ αναλύθηκε η πορεία της αγοράς και οι νέες τάσεις.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας, κ. Αριστοτέλης Παντελιάδης,  αφού έκανε έναν απολογισμό της πορείας της εταιρίας και αναφέρθηκε στα μελλοντικά πλάνα ανάπτυξης, υπογράμμισε το πόσο σημαντικό είναι για την εταιρεία να ακούει τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς των επαγγελματιών, καθώς και τις προτάσεις τους για τη βελτίωση της συνεργασίας.

Η προσέλευση των επαγγελματιών ήταν πολύ ικανοποιητική, και το επίπεδο της συζήτησης που ακολούθησε ήταν υψηλό, με αποτέλεσμα να γίνει ένας εποικοδομητικός διάλογος πάνω σε θέματα της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Η Μετρό ΑΕΒΕ είναι σήμερα η εταιρεία με το μεγαλύτερο δίκτυο cash & carry στην Ελλάδα, το οποίο απαρτίζεται από 30 καταστήματα. Από τη διοίκηση της εταιρείας ανακοινώθηκε η πρόθεση διοργάνωσης αντίστοιχων ημερίδων πελατών για όλα τα καταστήματα του δικτύου.