Από την 1η Νοεμβρίου 2009 η  εταιρεία Μάρβο ΑΒΕΕ αναλαμβάνει την πώληση και διανομή των προϊόντων της Kimberly Clark στην Ελλάδα.
Η σημαντική απόφαση της λήξης της -καθόλα επιτυχημένης- συνεργασίας των τελευταίων 10 χρόνων με την εταιρεία Unilever Hellas ελήφθη από κοινού, λόγω διαφορετικών στρατηγικών που έχουν χαράξει  οι δύο εταιρείες για τα επόμενα χρόνια.

Η Kimberly Clark σε σχετική επιστολή της ευχαρίστησε τα στελέχη της Unilever για την επαγγελματική τους επιμέλεια προς επίτευξη των κοινών στόχων. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι, όσον αφορά στην περαιτέρω ανάπτυξη προϊόντων και κατηγοριών, στρατηγικών marketing, διαφήμισης  και προωθήσεων, ο συντονισμός θα παραμείνει στην Kimberly Clark, η οποία κατέχει ηγετικές θέσεις στην αγορά προϊόντων προσωπικής υγιεινής.