Στις 17 Φεβρουαρίου τα μέλη του Σωματείου Περιπτερούχων-Καπνοπωλών Αθήνας «Η Ενότητα» εξέλεξαν νέο Διοικητικό Συμβούλιο –με πρόεδρο για τρίτη συνεχόμενη φορά τον κ. Νίκο Παλιογιάννη– αλλά και αντιπροσώπους για την «Ομοσπονδία Εμπόρων Βιοτεχνών Αθήνας» και για την «Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ενοικιαστών Περιπτέρων και Καπνοπωλών Ελλάδος».

Στις 17 Φεβρουαρίου τα μέλη του Σωματείου Περιπτερούχων-Καπνοπωλών Αθήνας «Η Ενότητα» εξέλεξαν νέο Διοικητικό Συμβούλιο –με πρόεδρο για τρίτη συνεχόμενη φορά τον κ. Νίκο Παλιογιάννη– αλλά και αντιπροσώπους για την «Ομοσπονδία Εμπόρων Βιοτεχνών Αθήνας» και για την «Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ενοικιαστών Περιπτέρων και Καπνοπωλών Ελλάδος»

«Η προσέλευση των μελών στην εκλογική αναμέτρηση ήταν καθολική, γεγονός που σημαίνει αναγνώριση του έργου και αποδοχή των προτάσεών μας. Η επιτυχία μάλιστα των εκλογών της 17ης Φεβρουαρίου ήταν μεγάλη, αφού εξελέγησαν δέκα αντιπρόσωποι για τις Ομοσπονδίες έναντι των πέντε που είχαν εκλεγεί στις προηγούμενες. Η τήρηση των προγραμματισμένων ενεργειών είναι δεδομένη, ενώ μετά την κατάθεση της πρότασής μας στο Υπουργείο Εσωτερικών, θα έρθουμε σε επαφή με τους αρμόδιους και ανάλογα με τις απαντήσεις που θα λάβουμε στα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο θα καθορισθεί και η περαιτέρω στάση μας», αναφέρει ο πρόεδρος του σωματείου κ. Νίκος Παλιογιάννης.

Συγχρόνως, με την από 4-2-2002 αίτηση προς την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ενοικιαστών Περιπτέρων και Καπνοπωλών Ελλάδος ο κ. Νίκος Παλιογιάννης ζητά την ένταξη του σωματείου «Ενότητα» σε αυτήν ως ομοειδές σωματείο του κλάδου.

Τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και οι αντιπρόσωποι για τις Ομοσπονδίες είναι οι παρακάτω.

Α) Τα επτά τακτικά μέλη του νέου Δ.Σ. είναι κατά σειρά ψήφων:

 1. Παλιογιάννης Νικόλαος

 2. Στήθος Γεώργιος

 3. Βλάχος Θεόδωρος

 4. Νικολαΐδης Πέτρος

 5. Ναούμης Γεώργιος

 6. Νίκας Δημήτριος

 7. Συνοδινού Μαρία

Τα δύο αναπληρωματικά μέλη είναι οι:

 1. Χρέπας Γρηγόρης

 2. Χειλάς Κώστας

Β) Την Ελεγκτική Επιτροπή του σωματείου απαρτίζουν μετά τις εκλογές οι:

1. Γκανάτσιος Γεώργιος

2. Γούλας Βασίλειος

3. Μήχας Φώτιος

Γ) Οι εκλεγέντες τακτικοί αντιπρόσωποι για την «Ομοσπονδία Εμπόρων Βιοτεχνών Αθήνας» (ΟΕΒΑ) είναι κατά σειρά ψήφων οι:

 1. Παλιογιάννης Νικόλαος

 2. Στήθος Γεώργιος

 3. Νικολαΐδης Πέτρος

 4. Βλάχος Θεόδωρος

 5. Γούλας Βασίλειος

 6. Ναούμης Γεώργιος

 7. Γκανάτσιος Γεώργιος

 8. Νίκας Δημήτριος

 9. Συνοδινού Μαρία

 10. Σπίνος Αυγουστής

Αναπληρωματικοί είναι οι:

 1. Παπαζαφείρη Αναστασία

 2. Χρέπας Γρηγόριος.

Δ) Τακτικοί αντιπρόσωποι για την «Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ενοικιαστών Περιπτέρων και Καπνοπωλών Ελλάδος» εξελέγησαν κατά σειρά ψήφων οι:

 1. Παλιογιάννης Νικόλαος

 2. Στήθος Γεώργιος

 3. Γούλας Βασίλειος

 4. Βλάχος Θεόδωρος

 5. Νικολαΐδης Πέτρος

 6. Ναούμης Γεώργιος

 7. Γκανάτσιος Γεώργιος

 8. Νίκας Δημήτριος

 9. Συνοδινού Μαρία

 10. Χειλάς Κώστας

Αναπληρωματικοί είναι οι :

1. Παπαζαφείρη Αναστασία

2. Σπίνος Αυγουστής

Ποιο είναι το κριτήριο της συμμετοχής στην Ομοσπονδία

«Η συγκεκριμένη Ομοσπονδία συνεστήθη το 1985 από τα σωματεία α) «Ένωση Επαγγελματιών Καπνοπωλών και Περιπτερούχων τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης» β) «Ένωση Επαγγελματιών Περιπτερούχων και Καπνοπωλών Νομαρχιακού Διαμερίσματος Πειραιώς “Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ”» γ) «Το Σωματείο των Ενοικιαστών Περιπτέρων Θεσσαλονίκης». Το καταστατικό της εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών. Στη συνέχεια έπρεπε να εκλεγεί η διοίκησή της από αντιπροσώπους που εκλέγονται από τα σωματεία της (ειδικότερα ανά είκοσι ψηφοφόρους από κάθε σωματείο εκλέγεται ένας αντιπρόσωπος για την Ομοσπονδία). Αυτή όμως η διαδικασία δεν έγινε ποτέ, με αποτέλεσμα από το 1985 μέχρι σήμερα η Ομοσπονδία να υπάρχει μόνο στα χαρτιά. Το 2001 ζητήθηκε να οριστεί προσωρινή διοίκηση της Ομοσπονδίας με αίτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, στην οποία αναφερόταν ότι μετά τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης αυτής της αίτησης δεν είχαν γίνει οι απαιτούμενες ενέργειες για εκλογή νέου Δ. Σ. Το Δικαστήριο δέχθηκε την αίτηση με την 1788/2001 απόφασή του και διόρισε προσωρινή διοίκηση, η οποία ήταν υποχρεωμένη μέχρι το Σεπτέμβριο του 2001 να καλέσει τους αντιπροσώπους που είχαν εκλεγεί από τα σωματεία και να προχωρήσει σε εκλογές με σκοπό τη σύσταση αιρετής διοίκησης, πράγμα που δεν έγινε. Δεν γνωρίζουμε αν πραγματοποιήθηκαν οι απαιτούμενες ενέργειες για τον καθορισμό νέας προσωρινής διοίκησης. Τίθεται λοιπόν το εύλογο ερώτημα, γιατί δεν προβαίνουν σε εκλογές, όπως οφείλουν, αλλά προσφεύγουν στη λύση της προσωρινής διοίκησης.

Εκτός όμως από αυτά, στο καταστατικό της συγκεκριμένης Ομοσπονδίας υπάρχει άρθρο που αναφέρει ότι ως μέλος γίνεται δεκτό μόνο ένα σωματείο από κάθε πόλη της Ελλάδας. Αυτό βρίσκει αντίθετους και εμάς και το σωματείο του Πειραιά με πρόεδρο τον κ. Ταβουλάρη, αφού τόσο στην Αθήνα όσο και στον Πειραιά υπάρχουν δύο σωματεία αντιστοίχως και από πουθενά δεν προκύπτει ποιο είναι το κριτήριο της συμμετοχής του ενός και της απόρριψης του άλλου. Η Ομοσπονδία δεν είναι τσιφλίκι του καθενός που θα επιλέξει το ένα σωματείο απορρίπτοντας το άλλο, το οποίο ανήκει στον ίδιο κλάδο. Για το λόγο αυτό, αν υπάρχουν δύο σωματεία σε κάθε πόλη, θα πρέπει να κάνει αίτηση το κάθε σωματείο στην Ομοσπονδία και να ζητά την ένταξή του σε αυτήν.

Η «Ενότητα», με την από 4/2 αίτησή της, ζητά να ενταχθεί στην Ομοσπονδία και ανάλογα από την απάντηση που θα έχουμε θα εξαρτηθεί η περαιτέρω στάση μας στο θέμα», τονίζει ο κ. Νίκος Παλιογιάννης.