Τη θέση της μεγαλύτερης αλυσίδας λιανεμπορίου τροφίμων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατέλαβε η Delhaize, μετά την υπογραφή συμφωνίας για την αγορά ποσοστού 100% της σερβικής αλυσίδας Delta Maxi Group, αφού η συγκεκριμένη δραστηριότητα προστίθεται στις ήδη υπάρχουσες σε Ελλάδα (ΑΒ Βασιλόπουλος) και Ρουμανία (Mega Image).

[Βέλγιοι] Η Delta Maxi Group διαχειρίζεται 450 καταστήματα σε έξι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το τίμημα της εξαγοράς ανήλθε στα 932, 5 εκατ. ευρώ, ενώ τα χρέη της αλυσίδας φτάνουν στα 300 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Delhaize, ο όμιλος αναμένει να έχει κέρδη από τη συγκεκριμένη συμφωνία (συνυπολογιζόμενου του κόστους εξαγοράς) εντός του 2011. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος και CEO της Delhaize, Pierre-Olivier Beckers, ο όμιλος αναμένει σημαντική ανάπτυξη στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, από τις οποίες προβλέπει το 2011 να έχει έσοδα 3,4 δισ. ευρώ και να διαθέτει πάνω από 400 καταστήματα.