Η νέα γενιά GS1 DataBar από την έναρξη του έτους συμπληρώνουν τα υφιστάμενα GS1 barcodes, επιτρέποντας τη σήμανση μικρών προϊόντων, όπως κοσμημάτων και καλλυντικών, ή προϊόντων που είναι δύσκολο να σημανθούν με τα κλασικά barcodes, όπως τα φρούτα.

Μάλιστα, περιέχουν πρόσθετες πληροφορίες, σχετικές πχ με το βάρος του προϊόντος, την ημερομηνία λήξης του, τον αριθμό παρτίδας κλπ. Με τα GS1 DataBar διευκολύνεται η ιχνηλασιμότητα και ο έλεγχος της αυθεντικότητας των προϊόντων, η ποιότητα και η ασφάλεια, η ενιαία κωδικοποίηση προϊόντων μεταβλητού βάρους σε διεθνές επίπεδο, καθώς και η διαχείριση των εκπτωτικών κουπονιών.