Ο διεθνής οργανισμός «GS1 AISBL» εκπροσωπείται πλέον στην Ελλάδα από το μη κερδοσκοπικό σωματείο Ελληνικός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων για τη Διαχείριση των Διεθνών Πρότυπων GS1, με τον διακριτικό τίτλο GS1 Association-Greece.

Το GS1 Association-Greece ως μέλος του διεθνούς οργανισμού GS1 AISBL είναι ο νόμιμος και μοναδικός εξουσιοδοτημένος φορέας στην Ελλάδα για την έκδοση και διαχείριση κωδικών barcodes GS1 (προθέματα 520 και 521). Δημιουργήθηκε και διοικείται από ελληνικές επιχειρήσεις-μέλη, χρήστες του συστήματος GS1, με αντικείμενο την εκπροσώπηση και εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν το σύστημα GS1 στη χώρα.

Λειτουργεί ως ουδέτερος φορέας και ασχολείται αποκλειστικά με την ανάπτυξη και εφαρμογή διεθνών πολυτομεακών προτύπων για την αυτόματη αναγνώριση και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Σκοπός του είναι η διευκόλυνση των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics στο σύνολό τους.

Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα GS1 χρησιμοποιούνται πάνω από ένα εκατομμύριο επιχειρήσεις στον κόσμο, ενώ απευθύνονται σε περισσότερους από 20 βιομηχανικούς κλάδους.

Περισσότερες πληροφορίες www.gs1greece.org.